آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۰۶۲۰
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۷
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بیش از 86 درصد دانشجویان از کیفیت غذای ارائه شده در سلف سرویس دانشجویی رضایت دارند.
معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: نتایج نظرسنجی واحد تغذیه معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان که برای نخستین بار به صورت اینترنتی انجام شده بود، اعلام شد. 
دکتر محمد محبوبی در گفت‌وگو با خبرنگار وب‌دا در آبادان اظهار داشت: نظرسنجی واحد تغذیه که در بهمن ماه1394 به صورت اینترنتی برگزار شد با استقبال دانشجویان این دانشکده به پایان رسید.
وی با اشاره به نتایج نظرسنجی افزود: عاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: نتایج نظرسنجی واحد تغذیه معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان که برای نخستین بار به صورت اینترنتی انجام شده بود، اعلام شد. 
دکتر محمد محبوبی در گفت‌وگو با خبرنگار وب‌دا در آبادان اظهار داشت: نظرسنجی واحد تغذیه که در بهمن ماه1394 به صورت اینترنتی برگزار شد با استقبال دانشجویان این دانشکده به پایان رسید.
وی با اشاره به نتایج نظرسنجی افزود: نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بیش از 86 درصد دانشجویان از کیفیت غذای ارائه شده در سلف سرویس دانشجویی رضایت دارند. معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان ضمن قدردانی از زحمات همکاران شاغل در واحد تغذیه گفت: در این نظرسنجی بیش از 98 درصد دانشجویان از نحوه عملکرد همکاران شاغل در واحد تغذیه رضایت داشتند. 
این عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان ضمن اشاره به اختیاری بودن شرکت در نظرسنجی، اعلام داشت: در این نظر سنجی دانشجویان از میان 15 نوع غذا در وعده ناهار و 15 نوع غذا در وعده شام، غذاهای درخواستی خود را انتخاب کردند.
وی در پایان اعلام داشت: بر اساس این نظرسنجی و برنامه‌ریزی‌های قبلی در واحد تغذیه به زودی طرح منوی اختیاری در وعده‌های غذایی، در دانشکده علوم پزشکی آبادان اجرایی خواهد شد.جویی دانشکده علوم پزشکی آبادان ضمن قدردانی از زحمات همکاران شاغل در واحد تغذیه گفت: در این نظرسنجی بیش از 98 درصد دانشجویان از نحوه عملکرد همکاران شاغل در واحد تغذیه رضایت داشتند. 

این عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان ضمن اشاره به اختیاری بودن شرکت در نظرسنجی، اعلام داشت: در این نظر سنجی دانشجویان از میان 15 نوع غذا در وعده ناهار و 15 نوع غذا در وعده شام، غذاهای درخواستی خود را انتخاب کردند.
وی در پایان اعلام داشت: بر اساس این نظرسنجی و برنامه‌ریزی‌های قبلی در واحد تغذیه به زودی طرح منوی اختیاری در وعده‌های غذایی، در دانشکده علوم پزشکی آبادان اجرایی خواهد شد.
Histats.com START (standard) Histats.com END