آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۰۰۲۳
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۱

مانا مداح- هیجان زده بودم. سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب تهران شلوغ بود. جوان های بسیاری آمده بودند تا در اختتامیه جشنواره قصه نویسی انتشارات علمی فرهنگی شرکت کنند. داستان های برگزیده توسط همین ناشر چاپ شده بودند. من هم دو داستان کوتاه فرستاده بودم. در آن شلوغی و ازدحام و گپ های ادبی و آشنایی ها، چشمم افتاد به یکی از داوران جشنواره. جنوبی بود و گرم و صمیمی. نزدیک تر رفتم. دلشوره ی غریب رو به رو شدن با یک هنرمند بزرگ همراهم بود. نویسنده و مترجم ماهری که سال های زیادی را صرف ترجمه و تدریس کرده است.لبخند و نگاه پدرانه صفدر تقی زاده آرامم کرد. با حوصله ی یک معلم درباره ی داستانم صحبت کرد. نکته هایی را گوشزد کرد و از همه مهم تر دلگرمم کرد.

از آن روز چند سالی گذشت. وقتی قرار شد همایش کشوری داستان نفت را برگزار کنیم، صفدر تقی زاده از اولین گزینه ها بود برای سخنرانی و همکاری. برای همایش مقاله فرستاد و راهنمایی مان می کرد. جوان بودیم و کم تجربه. خیلی از بزرگان ایرادهایمان و کم تجربه بودنمان را به رخ مان کشیدند. اما صفدر تقی زاده با همان لبخند گرم و نگاه مهربان دلگرم مان کرد و از هیچ کمکی دریغ نکرد.

علی صالحی می گفت اولین داستانی که از من در یک مجله سراسری چاپ شد به کوشش صفدر تقی زاده در مجله دنیای سخن بود. از فروتنی و دلسوزی اش می گفت؛ از این که هر داستانی را که برایش می فرستاده، روی کلمه به کلمه اش نظر می داده است. می گفت با حوصله نقد می کرد و دور کلمات خط می کشید. حتی علائم نگارشی را برایمان اصلاح می کرد. می گفت زمانی که تهران دانشجو بودم خانه اش می رفتم و به من کتاب امانت می داد. کتاب گزارش یک مرگ (مارکز) را نیز از او گرفتم و خواندم. صالحی می گفت تقی زاده یک معلم و پدر دلسوز برای داستان نویسان جوان است.  به ما اعتماد به نفس می داد و هیچ وقت از بالا به ما نگاه نکرد.

دوست دارم به بهانه ی روز پدر و روز معلم، ادای احترام کنم به صفدر تقی زاده. کسی که با ترجمه های درخشانش بسیاری از نویسندگان و داستان های خارجی را به ما معرفی کرد. کسی که برای پرورش نسل جدیدی از داستان نویسان از هیچ کوششی دریغ نکرد. کسی که هنوز قلبش برای آبادان می تپد. 

*علی صالحی داستان نویس جنوبی است که تا کنون کتاب های کولی عاشق، لکه های گل، مسئله زن ها بودند، پاس عطش، یزله در غبار از او به چاپ رسیده است.

Histats.com START (standard) Histats.com END