آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
Array

 حسین میرزایی: اول با افزایش شعاع تردد به مرکز استان شروع شد. بعد گفتند حالا که شعاع تردد افزایش پیدا کرده چرا امکان توقف مهیا نشود، بعد گفتند حالا که توقف صورت می گیرد چرا امکان استفاده از خودروها فقط برای ساکنان آبادان و خرمشهر باشد، بعد گفتند چرا خرید و فروش در همه جا انجام نشود و بعد ... دیگر معلوم نیست چه بگویند و از امتیازی که دولت به زعم خود به منطقه آزاد اروند و با هدف بازسازی اقتصادی آبادان و خرمشهر داده (این هدف گذاری سال گذشته با اعلام منطقه آزاد شدن آبادان و خرمشهر از سوی دولت مطرح شد) چه باقی بگذارند. 

مفهوم امتیاز "تمایز" است و وقتی تمایزی وجود نداشته باشد دیگر امتیازهم بی معناست.

اما دولت در 23 شهریور ناگهان با مصوبه ای مجدد تاکید کرد که تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تنها در محدوده مجاز است؛ آنهم در حالی که 20 روز قبل از آن نماینده دولت در استان یعنی استاندار گفته بود تردد در تمام استان آزاد است.

خوانش این دو گزاره در ذیل هم با تاکید ویژه بر واژه "تردد" فقط یک برداشت را نتیجه می دهد اینکه دولت تصمیم قبلی استاندار خودش را ملغی کرده است (همان که فیدوس نوشت). مگر اینکه استاندار خوزستان در اصل تردد را آزاد نکرده باشد؛ چیز دیگری را آزاد کرده باشد که در پس واژه تردد پنهان شده و ناگفته مانده است.  

اینکه چگونه مفهوم تردد در خارج از محدوده آبادان و خرمشهر آرام آرام به توقف و استقرار دائم تعبیر و تبدیل شد از آن دست شعبده بازی هایی بود که ساحران وطنی در آن تبحر پیدا کرده اند. با مرکز کشور به یک زبان سخن گفتند و با مردم استان به زبان دیگر. آنجا تردد معنای رفت و برگشت داشت و اینجا تردد اسم رمز توقف بود. و این همه با به ریشخند گرفتن قانون.

قانون استفاده از خودروهای پلاک مناطق آزاد که هم اکنون در وبسایت رسمی سازمان منطقه آزاد اروند هم مندرج است می گوید: تردد خودروهای با شماره منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند برای ساکنان شهرستانهای آبادان و خرمشهر و اشخاص حقوقی مستقر در شهرستانهای یاد شده طبق مصوبه هیأت محترم وزیران و این دستورالعمل مجاز خواهد بود.

 توجه کنید که قانون نوشته است برای ساکنان شهرستان های آبادان و خرمشهر مجاز است. یعنی خودروی پلاک اروند فقط به کسی تعلق می گیرد در این دو شهر ساکن است. در بند الف ماده 14 از فصل تخلفات و مجازات قانون تردد خودروهای منطقه آزاد اروند مندرج در وبسایت این سازمان "کتمان واقعیت در احراز سکونت و یا استقرار اشخاص حقیقی و حقوقی" را مستوجب لغو امتیاز خودرو به نفع سازمان منطقه آزاد اروند دانسته است.

بنابه این قانون هر خودروی خارجی تحت عنوان یک سکنه آبادان و خرمشهر وارد و ترخیص می شود؛ این در حالیست که گفته شده هم اکنون 5 هزار خودروی پلاک اروند در اختیار کسانی است که ساکن این دو شهر نیستند و در سایر شهرهای استان به سر می برند. چگونه این اتفاق که قانون مجاز ندانسته و مستوجب مجازات عنوان کرده ممکن شده است.

 استاندار خوزستان نه آن زمان که داشت آزاد شدن تردد خودروها در سطح استان را اعلام می کرد؛ بلکه وقتی تحت فشار وزارت صنایع قرار گرفت ناخواسته برحدود مبهم حقیقت نوری تاباند. او گفت: ۵۰۰ هزار نفر در آبادان و خرمشهر ساکن هستند پس باید ۵۰۰ هزار خودرو وارد شود.  

این گفته بدان معناست که خودروها به نام سکنه آبادان و خرمشهر وارد شده و در جای دیگر مصرف شوند! یعنی به نام آبادان و خرمشهر به کام... .

می گویند چه ایرادی دارد؛ آبادانی ها و خرمشهری که همیشه دست و دلباز بودند تازه  در عوض قرار است روزانه از هر خودروی پلاک اروندی که بیرون از محدوده استفاده می شود 2 هزار تومان عوارض بگیرند. سالیانه می شود حدود 700 هزار تومان. ضرب در 5 هزار خودرو که کنی می شود سالی 3 و نیم میلیارد تومان که به حساب منطقه آزاد اروند ریخته می شود. پول خوبی است و با افزایش واردات بیشتر هم می شود. پس چه تان است؟

هیچ! فقط می پرسیم چه کسی حق داشت امتیاز این دو شهر را با چنین پولی- که فعلا در حد حرف است و ظاهرا نه کسی داده و نه کسی گرفته و نه با وجود شایعاتی مبنی بر امکان دستکاری جی پی اس خودروها می شود اطمینان به گرفتنش داشت، تاخت بزند؟ این حق را چه کسی به شما داد؟ بر اساس کدام گزاره اخلاقی برای امتیازی که به دیگران داده اند شما تصمیم می گیرید آنهم بدون اطلاع خود آن مردم.

مثل این می ماند که به کارمندی امتیاز استفاده از مرخصی تشویقی بدهند، در بوق و کرنا هم بکنند و بعد کس دیگری را هم به اسم او به مرخصی بفرستند. آخر سر هم بگوید حالا او که برگشت برایت سوغات می آورد!

در آنچه تحت عنوان آزاد شدن تردد، اما در اصل آزاد شدن برخورداری از امتیاز استفاده از خودروی خارجی رخ داد واقعیت هایی پنهان داشته شد، ترفندهایی بکار رفت تا نمود واقعیت غیر از خود واقعیت باشد. استاندار محترم خوزستان آنگاه که ظفرمندانه آزادسازی تردد خودروهای پلاک اروندی در سراسر استان را اعلام کرد به مردم آبادان و خرمشهر نگفت که این کار به نام شما و به لطف شماست که انجام می شود. نگفت که این امتیاز شماست که با هم استانی هایتان تقسیم کرده اید بدون اینکه خود اطلاع داشته باشید!

اما وقتی تحت فشار صنایع خودروسازی کم آورد از آبادانی ها و خرمشهری ها مایه گذاشت که آنها 500 هزار نفرند و حقشان است که خودرو وارد کنند. بله ما 500 هزار نفریم اما کدام حق، وقتی بدون اطلاع صاحبانش دیگران را هم در آن سهیم کرده اید. چرا فقط وقتی خودروسازهای تهرانی به شما براق می شوند حق آبادانی و خرمشهری را پیش می کشید و آنها را واسطه می کنید؛ چرا از حق مردم استان حرف نمی زنید. چرا نمی گویید 2 میلیون خوزستانی داریم و باید دو میلیون خودرو وارد کنیم؟ می دانید چرا و می دانیم چرا... .

آنچه در این ماجرا گذشت، اخلاقی که هیچ؛ قانونی هم ... .

در این ماجرا قانون به وسعت یک استان به ریشخند گرفته شد. قانون نحوه تردد خودروهای مناطق آزاد که وبسایت منطقه آزاد اروند آمده را بخوانید تا بدانید از چه چیز سخن می گوییم.

لینک صفحه قوانین منطقه آزاد راوند

این قانون می گوید استفاده از خودروها صرفا برای سکنه آبادان و خرمشهر است، می گوید که احراز کتمان واقعیت استقرار و سکونت مستوجب مجازات است، می گوید که جریمه خروج از محدوده مصوب بدون اخذ مجوز روزانه معادل 20 هزار تومان است، آنوقت شما منت می گذارید که روزی 2 هزار تومان عوارض می دهیم!

لااقل بفرمایید متن قانون را از وبسایت رسمی منطقه آزاد اروند پاک کنند تا همه به اتفاق هم به ریشخند هر چه قانون نام دارد، بپردازیم.

دوستان آبادان و خرمشهری که می گویند تقسیم این امتیاز اشکالی ندارد می توانند تضمین بدهند که این روند آغاز جریان تقسیم امتیازات دیگری که قرار است پس از حصارکشی دراین دو شهر محقق شود نباشد؟ حال که خودروها برای همه استان شده چرا بعدا امتیاز استفاده از همه نوع کالای خارجی برای همگان نباشد؟ آیا این تقسیم امتیازات آبادان و خرمشهر را از ویژگی جذب سرمایه گذار محروم نمی کند؟ آیا به این ترتیب منطقه آزاد شدن آبادان و خرمشهر می تواند به هدف اعلام شده دولت یعنی بازسازی اقتصادی آبادان و خرمشهر منجر شود؟

دوستان هم استانی می پرسند چرا برخی آبادانی ها و خرمشهری ها با استفاده هم استانی ها از خودروی خارجی مخالفت می کنند؛ می دانید چرا؟ چون تبعیض را میان شهر خود و مرکز استان نه در طول 20 سال گذشته که امروز و هر روز هم می بینند. مثال مشخص و فوری این تبعیض ها همین خودروهای خارجی کذایی است. از وقتی امکان خرید آن در مرکز استان فراهم آمده برخی ادارات کل، نهادها، ارگان ها و بانک های دولتی و غیر دولتی در مرکز استان گفته اند به پرسنل خود وام های سی – چهل میلیونی می دهیم تا خودروی خارجی سوار شوند. اولین ارگانی هم که کلیدش را زد خود استانداری بود، بعد شهرداری اهواز برای مدیرانش درخواست وام خرید خودروی خارجی کرد و بعد هم دیگران. حتی شنیده می شود برخی نمایشگاه های اتومبیل در اهواز هم با هماهنگی برخی بانک ها به مشتری تسهیلات می دهند.  

سوال اینست چرا تا وقتی این امتیاز فقط در آبادان و خرمشهر بود هیچ اداره کل و ارگان دولتی چنین چیزی را برای پرسنل زیرمجموعه خود در این دو شهر، حتی در خیال  نپروراند. حتی سازمان منطقه آزاد اروند هم برای پرسنل خود چنین کاری نکرد. فرمانداری ویژه آبادان هم این کار را نکرد. شهرداری هم نکرد. طی این مدت یک خودروی خارجی به ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی آبادان و خرمشهر اضافه نشد. اما در اهواز برای ناوگان تاکسیرانی این شهر خودروی جیلی انتخاب می کنند و تویوتا کرولا کنار می گذارند.

آقای حسینی نماینده مردم اهواز به تازگی فرموده اند آبادانی ها و خرمشهری ها از خودروی پلاک اروند استقبال نکردند چون پول خریدش را ندارند. (نقل به مضمون) هر چند فقط این تنها دلیل عدم استقبال نبوده اما اگر هم چنین بوده باشد یک علتش اینست که اینجا مثل اهواز نیست که اداره کل ها مستقرند و برای پرسنل خود وام های خرید خودرو اختصاص می دهند. اینجا اداره هایی هستند که گوششان به فرامین ادارات کل مستقر در مرکز استان است؛ و ادارات کل هم که دلیلی نمی بینند چنین امتیازاتی به پرسنل شهرستان زیر دست خود بدهند. وقتی مدیرکل مستقر در اهواز خودروی خارجی نداشته، چرا باید امکانی فراهم می کرده که کارمند جزء در آبادان و خرمشهر خودروی خارجی سوار بشود. مردم آبادان و خرمشهر در این خصوص چه کار باید می کردند؟ باید کمپین مبارزه با تبعیض مرکز – شهرستان دایر می کردند؟

بی شک استاندار خوزستان در مقوله آزادسازی استفاده خودروها در سراسر استان سوءنیت که نه، حسن نیت داشته، برخی می گویند چون استاندار بی عملی مدیران سازمان منطقه آزاد اروند را دیده خود دست به کار شده شاید به این ترتیب مواهبی هم نصیب مردم آبادان و خرمشهر شود. اما راهش این نبود.

می بینید که یکی از دلایل مخالفت برخی آبادانی ها و خرمشهری ها با از دست رفتن این تنها امتیاز موجود در حال حاضر، واکنش به آن تبعیضاتی است که از گذشته تا همین امروز میان مرکز استان و شهرستان ها بوده و بعد هم تا وقتی که منطقه آزاد اروند یعنی شهرهای آبادان و خرمشهر مستقل از مناسبات اداری استان نشود درگیر آن خواهند بود. راه خروج از این نابسامانی ها  آن است که منطقه آزاد اروند چنانکه قانون مناطق آزاد می گوید و فیدوس از سال گذشته بر آن تاکید داشته، هر چه زودتر ادارات این دو شهر را زیر چتر خود بگیرد، پیوندهای قیمومت مرکز استان را بگسلد و مستقیماً با پایتخت مرتبط باشد. از آقای مقتدایی به عنوان یک استاندار آبادانی انتظار می رود مانعی بر سر این راه نباشند، بلکه این روند را که به صلاح آبادان و خرمشهر است تقویت کنند. درست است که مدیران قوی در منطقه آزاد نداریم اما این اتفاق باید بیفتد تا مسوولیت ها، ضعف ها و قو ت ها مشخص شود.

این روزها گفته شده که مدیرعامل منطقه آزاد اروند به زودی در خصوص ابهامات تردد خودروها اعلام نظر می کند؛ امید است هر آنچه او می گوید ابتدا به نفع مردم آبادان و خرمشهر و بعد به نفع مردم دیگر شهرهای استان باشد.        

 

انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
امین حمیدیان
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
با سلام انصافا دوست محترم و عزیز جناب اقای میرزایی انچنان موضوع خودروها در منطقه ازاد اروند را موشکافی کرد که دیگر جای هیچ بحثی نمی ماند فارغ از دیدگاه اقتصادی که خود من نسبت به این موضوع داشتم اما تحلیل حقوقی و قانونی ایشان بدون ذره ای ایراد می باشد البته دوستان نقدهای من به موضوع منطقه ازاد را می دانند و همواره هم بر این موضوع که ضعف اصلی این منطقه بدوا مدییریت است تاکید داشته ام وگرنه دلیلی بر دخالت سایر مراجع از جمله استانداری در این منطقه نبود امیدوارم مدیران منطقه تا فرصت از دست نرفته به نهادینه کردن قانون مبادرت ورزند و پاسخگوی سوالات این یادداشت باشند .
ماندانا صادقی
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
اقای میرزایی متشکرم از ادبیات محترمانه وکوششتان برای گفتن انچه که حقیقت می پندارید.
کربلایی
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
جناب میرزایی، درود. میبینم که با شمشیر آخته ی عدالت به صف باند ... زده ای. برادر،.. مراقب خودت باش! عجبا به خرده فرمایشات متظاهر به "دانایانی" که با نام و با عنوان در این چند روز و در کامنتهای مربوطه، گهرفشانیها نمودند و نمیخواستند "دم خروس" اقدام فراقانونی و متاسفانه فریبنده ی استانداری را ببینند. آن نماینده ی ... نیز بی پوشینه به میدان پرید و فقر 500هزار آبادانی و خرمشهری را (بی بررسی) آویزه ی جمهوری اسلامی کرد (چه نیازی به دشمن!). به وضوح "امتیاز" را توزیع که هیچ بزودی "تصاحب" میکردند (بدلیل قدرت و رانت مالی ساکنین مرکز استان) و ککشان هم نمیگزید که با مردم آبادان و خرمشهر چه کرده اند. بی شرمانه تهمت "حسد" و "عقده" و "کینه" را به مردمان رنج کشیده ی شهر و زادگاهم حواله میکردند و خود را "آدمی" میدانند. "تفو بر تو ای چرخ گردون، تفو". هرچه برایشان دیگر مناطق آزاد همین کشور و قوانین موضوعه ی داخلی را مثال میآوردیم، به مثالهایی خارج از حوزه قوانین کشوری (آنهم بدون داشتن کمترین اطلاعی) اشاره میکردند. اگر توسعه است پس چرا فقط با خوزستان. بگذارید با کل کشور باشد. اما مدون و قانونی و با حفظ حقوق مردمان منطقه ی ویژه.
ایمان
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
درود و تشکر بیدریغ از فیدوس. چرا اشاره نکردید تنها شهرهایی از ایران که حاضرند همان شهرهای 30 شهریور 59 باشند فقط آبادان و خرمشهرند نه دزفول و اهوازو...؟ چرا اشاره نکردید ورزشگاه خسرو آباد آبادان و غدیر اهواز با هم شروع به ساخت کردند؟ چرا اشاره نکردید پل پنجم و ششم و اهواز در حالی احداث شد که جاده مرگ آبادان ماهشهر همچنان قربانی می گرفت. دل آدم از جفای رفته بر خرمشهر و آبادان می گیرد.
علی
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
دست وقلمت لایق بوسیدن است .اقای مقتدایی حتما این درد دل مردم اروند را بخوان .اقای استاندار زیاده خواهی آقایان را ندیدی .؟ همانموقع که به یمن بخشش و کرمت حق مردم مظلوم ابادان و خرمشهر را بخشیدی امام جمعه دزفول نه تنها تشکر نکرد بلکه فرمودند اتومبیل خارجی به چه درد ما میخورد بقیه مزایایش را برای توسعه ما بیاورید!!! جناب اقای استاندار ما تا نفس داریم از حق مان دفاع میکنیم اصلا تو پیشانی ما نوشته شده که همیشه باید مورد هجمه قرار میگیریم وباید دفاع کنیم واین را هم بدان که انصافا خوب دفاع میکنیم . اصلا شهر ما شهر دفاع و مقاومت است وامروز این پاداش شما هدیه ان دفاع برای مردم مقاوم ارونداست . اقای استاندارکودکی را گفتند بگو الف ولی او نگفت . کسی به او گفت خوب بگو الف چیزی نیست که . گفت ای برادر این جماعتی را که من میبینم اگر گفتم الف تا ی را هم باید بگم . نقل امام جمعه محترم دزفول است که تا ی را هم میخواهد ببرد .
Amir
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
احسنت به فيدوس ممنونيم
همشهری
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
آفرین بر شما تنها سایت هایی که در مورد این زیاده خواهی ها مطلب نوشتند فیدوس و صدای آبادان هستند جالبه که زیاده خواهان در استان این دو سایت را به شایعه پراکنی محکوم می کنند
محمد
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
باید متاسف بود. هنوز هم با دید انحصار به دنبال توسعه و رشد هستیم...
سعيد
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
با سلام ، مدتي است موضوع تردد خودرو ها بر سر زبانهاست. يكي موافق و ديگري مخالف است.و هر فردي هم براي مخالفت و يا موافقت خود دليلي مي آورد. متاسفانه تمامي اين دعواها ريشه تاريخي دارد و بازميگردد به نگاه از بالا به پائين مركز نشينان نسبت شهرستانيها كه از تهران شروع و به اهواز و شهر هاي ديگر ختم ميشود. اين موضوع در كنار عدم توسعه متوازن همه را به اين وا داشته كه براي بهره برداري از هر امكاني و يا خدماتي سعي در بردن گوي سبقت از ديگران هستند. آباداني ها به دنبال اين هستند كه خودرو ها در شهرهاي ديگر استان تردد نكنند و ساير امكانات منطقه اروند مختص آنها باشد و شهروندان ديگر استان نيز سعي در اختصاص سهمي از اين منطقه به شهرهاي خود هستند. داشتن خيابانهاي پاكيزه ،بيمارستان هاي مجهز، خودرو هاي مدل بالا ، پارك ها و مراكز تفريحي ، اشتغال و ... براي تمامي مردم استان خوزستان حداقل چيزي است كه بايد اختصاص داده شود. چرا دوستان عزيز دولتي كاري ميكنند كه مردم گريبان همديگر را براي اين گونه موارد ( تردد خودرو ها) بگيرند و اينچنين و با لحني بد با همديگر صحبت كنند؟ دوستان تصور نكنند كه ما متدكدياني هستيم كه منتظر تكه اي نان براي سير كردن خود باشيم خير. اين مملكت اينقدر دارد كه همه خوزستان ها ماشين هاي مدل بالا سوار شوند و بهترين امكانات را داشته باشند. ما را بي سواد و كم سواد تاقي نفرمائيد.دولتمردان عزيز برنامه مشخصي براي سامان دادن به وضعيت كنون ندارند. توزيع عادلانه امكانات مجهول معادلات دولتي است كه روز به روز يافتن ان سخت ميشود.
سیاوش سلیمانیا
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
سلام خدمت دوستان فیدوسی و عزیز:جناب میرزایی بسیار متن زیبایی بود کاملترین محتوا و ارزش را داشت ،خلاصه کلام حق گرفتنی است نه دادنی...
سروش
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
خیلی عالی بود . آقایان مسئول بخوانند لطفا .
آبادانی
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
همانطور که پیش بینی می شد گام دوم مصادره کالای بدون گمرکی منطقه آزاد برای استان یعنی عملا بازار آبادان و خرمشهر تعطیل به صحبت فرماندار ماهشهر در مورد کالا دقت کنید استاندار محترم اعلام نمودند برخی از شهرستان های استان خوزستان می توانند از کالای خانگی که از بندرهندیجان وارد کشور می شوند بدون هیج تعرفه گمرکی استفاده کنند. وی افزود:شهرستان بندرماهشهر با اعلام ۴۰ نوع کالای خانگی یکی از شهرستان های مورد تأیید مصوبه استانداری خوزستان جهت استفاده از کالاهای مصرفی است.
mohsen
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
لايك.....
آبادانی
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
تردد در سطح استان در هیچ منطقه آزادی مثل خوزستان مجاز نیست نهایتا از محدوده تا مرکز استان http://shahintejarataras.com/page/aras-free-zone-laws.aspx?lang=fa http://anzalifz.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=470&codeV=1&tempname=showpage
کربلایی
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
اطلاعیه ی پلیس راه نشان میدهد که حضرت استاندار محترم، قانون و پلیس را با هم دور زده اند. و حالا شاهد فرافکنی ایشان در حمله به سیبلترین و البته ارشدترین عضو کابینه ی دولت منتصب کننده ایشان در متوقف شدن اقدام فراقانونی شان هستیم.
امیر احمد
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
به کوری چشم همه حسودا همه مردم خوزستان خودشون وارد میکنن و استفاده میکنن. مجبور نیستن از بنگاه هایی آبادان خرمشهر بخرن.مدل بالاهاشم میخرن چون وضع مالیشون خوبه، نه که باسوادن همه کاره ای شدن. جوونای خوزستانی به جای مواد کشیدن میرن ماشین بازی. آخر هفته ها میرن دزفول و شوشتر صفا . ... میدونم انتشار نمیدی چون حرف حق جواب نداره
علی
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
امیراحمدجان باش تا صبح دولتت بدمد . یه وقت تند نری چپ میکنی ؟؟!!!!
بهروز
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
از مردم شریف آبادان و خرمشهر خواهش میکنم مثل رزمندگانتان در دوران جنگ که تاپای جانشان از این دو شهر دفاع کردند امروز هم همین مردم با قاطعیت - پشتکار و فریاد بلندشان نگذارند حقشان را اینبار یک همشهری مرکز نشین ( استاندار محترم ) بخواهد با هر نیتی که خدا داند به مناطقی بدهد که اگر حقشان بود خود دولت میداد . خواهشا مثل مردم اصفهان - تبریز و ... دور منطقه آزاد بطور سنبلیک حلقه انسانی ایجاد کنید تا صدای محکمتان بگوش مسئلین عالیرتبه کشور برسد . لطفا حرکت کنید که فردا دیر است .
محسن
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
دوست عزيز اباداني وابادانيها كدام مسئول بخواند وقتي خود مسئول اباداني نيست ديگر چه انتظاري بايد داشت ........من بارهاگفتم وميگويم وقتي ابادان وخرمشهر اباد ميشوند كه از زير چتر اهواز در امده باشند وسلام .
سامان از آبادان
|
-
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
0
0
کاش فقط تامرکزاستان آزادباشه مثل دیگر مناطق آزادکشورمون...اینطوری بهتره ،دیگه بحثی هم نیست..این قانونه مناطق آزادهستش که فقط تامرکزاستان تردد داشته باشن
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
Histats.com START (standard) Histats.com END