سئوالی از وزیر رفاه و مدیر عامل شستا، انتصاب غلامپور به چه قیمتی

 سئوالی از وزیر رفاه و مدیر عامل شستا، انتصاب غلامپور به چه قیمتی

طبق اخبار رسیده به پایگاه خبری فیدوس اسدالله غلامپور مدیر عامل برکنار شده پتروشیمی امیرکبیر و مدیر عامل سابق شرکت نوشیدنی آلئوئورا ساوه طی همین هفته به عنوان مدیر عامل پتروشیمی غدیر معارفه خواهد شد.

رضوانی‌فر مدیر عامل شستا نیز روز گذشته در همین رابطه با مدیر عامل فعلی شرکت غدیر دیدار کرده است. امیدواریم در خصوص ابهامات پیرامون مصالحه و مسائل کاری اسدالله غلامپور در دوره مدیریت وی در پتروشیمی امیرکبیر پیگیری جدی به عمل آید و همچنین وزیر رفاه پاسخ بدهد چگونه وقتی مدیر عاملی در یک شرکت پتروشیمی زیر مجموعه آن وزارت خانه به دلیل مشکلات عملکردی برکنار می‌شود، در مجموعه دیگر همان وزارت خانه منصوب می‌گردد.

آیا نباید در خصوص اهرم‌های فشار سیاسی و روابطی که چنین انتصاباتی را رقم می‌زنند آن هم در صنعت حساس پتروشیمی کشور تردید کرده و از ایشان سئوال کرد.

همچنین پیشنهاد می‌شود در خصوص مسائل طرح شده از نهادهای امنیتی و نظارتی نیز سئوال شود که آیا چنین انتصالباتی به صلاح این منطقه و این صنعت با توجه شرایط ویژه آن می‌باشد!؟

پایاگه خبری فیدوس قطعاً با پیگیری عملکرد غلامپور پس از معارفه در پتروشیمی غدیر نتایج این انتصاب سیاسی و عواقب جدی آن را حداقل جهت روشن شدن افکار عمومی و مسئولان و متصدیان اجرایی دردولت بعد پیگیری و منعکس خواهد کرد.