زیان چند صد میلیاردی یک شرکت پتروشیمی در صلح با شرکت شفا دارو

 

داریوش معمار- در خصوص صلح‌های انجام شده توسط شرکت "پتروشیمی امیرکبیر" در دوران مدیریت "اسدالله غلامپور"(یکسال و نیم گذشته) یکی از موارد مبهم و بسیار عجیب مربوط به "شرکت شفادارو" است.

شرکت شفادارو همان مجموعه‌ای است که اسمش در جریان بازداشت شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق صنعت در رسانه‌ها به میان آمد. ابتدا در اسفند ۱۳۹۶ رسانه‌ها از بدهکاری ۳۵۰ میلیارد تومانی شرکت دارویی شبنم نعمت زاده به چند شرکت دارویی خبر دادند و منصور سمیعی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری شفادارو به استناد صورت‌های مالی سه شرکت اسوه، راموفارمین و جابر، به مطالبات میلیاردی از «شرکت توسعه دارویی رسا» متعلق به شبنم نعمت‌زاده اشاره کرد.

داستان شفا دارو و امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در دوران مدیر عاملی محمد احتیاطی سرمایه‌گذاری در امر دارو بر خلاف موضوع اساسنامه این شرکت با شرکت شفادارو انجام می‌دهد. این سرمایه‌گذاری با تائید مجموعه نوید زرشیمی و سفارش علی صدقی مدیر عامل اسبق بانک رفاه که خواهر زاده وی در مجموعه شفا دارو عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بوده، انجام شده است.

شکایت از شفا دارو

در دوران مدیر عامل بعدی با عوض شدن مدیر عامل بانک رفاه، با توجه به غیر قانونی بودن این سرمایه‌گذاری و مشکلات آن شرکت پتروشیمی امیرکبیر علیه شرکت شفادارو حکم گرفته و انبار دارویی این شرکت را توقیف می‌کند، اما در آن زمان به شکلی مبهم که شاید بی‌ارتباط با مافیای بازار دارو نباشد موفق به پیدا کردن مشتری برای داروها در مزایده اول نمی‌شود.

 در مزایده دوم پس از مراجعه به انبار اتفاق بسیار عجیبی رخ داده و متولیان موضوع در شرکت امیرکبیر متوجه می‌شوند دیواری در انبار کشیده شده و انبار 500 متری مبدل به صد متر شده است و داروها در آن سوی دیوار است.

باتوجه به نداشتن مجوز تخریب دیوار و ادعای شفادارو مبنی بر نداشتن دارو موضوع متوقف می‌شود. از طرفی با پیگیری‌ها مشخص می‌شود ملک شفادارو نیز به غیر انتقال داده شده است.

با پیگیری امور حقوقی شرکت پتروشیمی امیرکبیر تلاش برای توقیف برند شفادارو آغاز می‌شود که این موضوع نیز به دلیل اختلاف نام ثبت شده شرکت با آنچه در قرارداد با پتروشیمی امیرکبیر قید شده(شفادارو) ممکن نمی‌شود.

در این زمان مجموعه امیرکبیر با ارائه دادخواست ورشکستگی شرکت شفادارو تلاش دیگری را برای گرفتن طلب خود آغاز می‌کند که در این مرحله مجموعه مدیریتی شفادارو با ارائه 25 سند ملکی به نام اشخاص مختلف و ارائه به کارشناس تلاش می‌کند بدهی پتروشیمی امیرکبیر را پرداخت کند.

اما نکته جالب دیگر در موضوع بدهی شفا دارو، تماس چند باره نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت با اعضاء هیئت مدیره و تماس در جلسه هیئت مدیره جهت قانع کردن مجموعه به پذیرفتن چک خانم شبنم نعمت‌زاده بوده که با مخالفت مدیریت وقت مواجه شده و این کار انجام نمی‌شود.

مصالحه عجیب

اما دقیقاً در زمانی که شفا دارو آماده پرداخت بدهی بوده با تغییر مدیریت در شرکت پتروشیمی امیرکبیر و روی کار آمده اسدالله غلامپور به یکباره این پرونده در شرایطی هجیب به ثمن بخس صلح شده و همچنین تا امروز تکلیف این طلب نامشخص مانده است.

در خصوص انجام این صلح نامه با توجه به ایجاد ضرری با ارزش چندصد میلیارد(به ارزش روز) برای شرکت پتروشیمی امیرکبیر ، بنه نظر می‌آید باید پرونده این صلح و آن قرارداد توسط مراجع قانونی مورد بررسی و دقت قرار گیرد.

تهدید نگارنده و پرونده‌های طرح شده

نگارنده طی روزهای گذشته اعضاء خانواده‌اش توسط افرادی به دلیل افشاء این اسناد و مدارک تهدید شده است که همین نکته نشانگر اهمیت ابهامات طرح شده در پرونده‌های: مناقصه کولینگ پساب، صلح با شرکت پیلار، صلح با شرکت شفا دارو، موضوع شرکت فارابی، خرید کاتالیزور از شرکت واسطه برای اولین بار در تاریخ فعالیت پتروشیمی امیرکبیر، فروش مذاکره‌الی محصول صادراتی به چند شرکت مشخص خارجی و همینطور مسائل مربوط به پرونده شرکت نوید زرشیمی و محمود مجیب است.