انتخابات اتاق بازرگانی آبادان با حکم مراجع قضایی باطل شد
 انتخابات اتاق بازرگانی آبادان با حکم مراجع قضایی باطل شد
پایگاه خبری فیدوس- به گزارش منابع مطلع انتخابات اتاق بازرگانی آبادان با رای دیوان عدالت اداری باطل شد، این حکم در صورت اعتراض اعضاء فعلی و یا وزارت صنعت معدن تجارت، جهت اعلام نهایی به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.

دلیل ابطال انتخابات اتاق آبادان مربوط به فقدان مدارک کافی منتخبان و ازجمله جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در گروه صنعت، معدن و کشاورزی بوده که قانوناً اجازه کاندیداتوری را به ایشان نمی‌داده است.

قابل ذکر است حواشی این موضوع امکان دارد انتخابات‌های دیگر اتاق‌های بازرگانی را درگیر کند.

اما نکته دیگر در این خصوص که شائبه برانگیز است عدم دقت اتاق ایران در خصوص کنترل این مدارک با وجود صراحت قانونی، دادن مجوز انتخاب چهار نفر از هیئت اجرایی انتخابات با نظر هیئت رئیسه وقت اتاق هر شهرستان و برگزاری انتخابات در محل اتاق‌های بازرگانی توسط کارمندان اتاق بازرگانی باشد که عملاً باعث می‌شود دیگر کاندیدها بیرون هیئت رئیسه، برای پیروزی در انتخابات شانسی نداشته باشند.

ضمن آنکه گفته شده استعلامات چهارگانه در خصوص کاندیداهای اتاق بازرگانی با وجود گردش بالای مالی این اتاق، در این دوره انجام نشده که شبه برانگیز است.