اقدام به خودکشی دومین کارگر در خوزستان (فیلم)
یک روز پس از خودکشی عمران روشنی مقدم که منجر به مرگش شد. بنا بر شنیده‌ها فرد دیگری نیز اقدام به خودکشی کرد که خوشبختانه با پاره شدن طناب جان او نجات پیدا کرد.
{$sepehr_media_90255_400_300}