«ژاوی کوچک» از بارسلونا خداحافظی کرد!
به گزارش فیدوس: ستاره 16 ساله بارسلونا و آینده دار بارسلونا از این تیم جدا شد.
ژاوی سیمونز، ستاره آینده دار محصول آکادمی بارسلونا در صفحه اجتماعی اش از باشگاه بارسلونا خداحافظی کرد.
جرارد رومیرو، خبرنگار مشهور اسپانیایی مدعی شد که ژاوی کوچک به باشگاه پاری سن ژرمن نزدیک است. این اعلام ستاره نوجوان بارسلونا درحالی است که همه امیدوار به حضورش او در تیم یک بارسلونا در سال های آینده بودند.