پزشک پلید با قول دختر کردن زنان آنها را وادار به کارهای ناشایست کرد
به گزارش فیدوس: تجاوز پزشک زنان و زایمان در هندوستان جنجالی تازه در رسانه ها برانگیخت.

بر اساس گزارش پلیس حیدرآباد متهم چندین بار سابقه آزار و اذیت بیمارانش را داشته و تاکنون با تجاوز های بی رحمانه به بیمارانش آن ها را با قول درمان وادار به همخوابی کرده است.

این جنایت های کثیف پزشک هوسباز زمانی لو رفت که همسر یکی از بیماران متهم متوجه همخوابی همسرش با مرد دیگری شد و با ضرب و شتم و زندانی کردن زن جوان در انباری خانه متوجه شد که همسرش زمانی که برای معاینه به سراغ پزشکش رفته بود مورد تجاوز او قرار گرفت و تاکنون سابقه چندین بار همخوابی نیز با او داشته است و زن جوان با قول های احمقانه پزشک هوسباز همخوابی با او را قبول می کرد و تا به حال سابقه سقط جنین از سمت پزشک متجاوز را داشته است.

پس از شکایت مرد جوان به اداره پلیس و دستگیری متهم با انتشار خبر دستگیری او قربانیان زیادی به اداره پلیس مراجعه کردند و با مطرح کردن شکایت خواستار محاکمه و مجازات پزشک شدند.