احداث واحد بخار نیروگاه خرمشهر به زودی آغاز می شود
به گزارش فیدوس: مدیر بهره برداری سیکل ترکیبی نیروگاه خرمشهر گفت: به زودی کار احداث واحد بخار این نیروگاه این شهرستان آغاز می شود.

جواد محمودی نیا اظهار کرد: با احداث این واحد بخار این نیروگاه این شهرستان، ظرفیت تولید در این نیروگاه به یک هزار و ۴۵۲ مگاوات می‌رسد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از برق کل کشور در آبادان و خرمشهر تأمین می‌شود، افزود: این نیروگاه با تولید ۹۷۲ مگاوات برق سبب پایداری و تثبیت شبکه سراسری برق کشور شده و از لحاظ جغرافیایی بهترین موقعیت ممکن را برای صادرات برق به عراق دارد.

مدیر بهره برداری سیکل ترکیبی نیروگاه خرمشهر با تاکید بر اینکه تحریم‌ها هیچ گونه تأثیری بر تولید این نیروگاه نداشته، تصریح کرد: قطعات نیروگاهی که پیشتر از خارج کشور وارد می‌شد در حال حاضر از طریق مهندسی معکوس در کارگاه‌های نیروگاه برق خرمشهر و به دست متخصصان ایرانی تولید می‌شود.

محمودی نیا یادآور شد: در راستای حفظ محیط زیست و مقابله با ریزگردها در ۵۰ هکتار از اراضی نیروگاه انواع نخل کشت شده به طوری که توانستیم در سال گذشته عنوان ملی صنعت سبز کشور را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه ۳۳۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این نیروگاه مشغول به کار هستند، گفت: به زودی کار احداث واحد بخار نیروگاه نیز آغاز می‌شود تا ظرفیت تولید به هزار و ۴۵۲ مگاوات برسد.