قتل شوهر به دست زن دوم در پاسداران تهران
به گزارش فیدوس: رسیدگی به این پرونده از دو سال قبل به دنبال مرگ مشکوک مرد ۷۰ ساله ای به نام احمد در خانه اش در پاسداران در دستور کار پلیس قرار گرفت .

دختر جوان احمد که فوت پدرش را به پلیس گزارش داده بود به ماموران گفت: بعد از فوت مادرم پدرم با زن ۴۰ ساله ای که ۳۰ سال از او کوچکتر بود به نام اشرف ازدواج کرد. پدرم چند سال قبل ملکی را به نامادری صلح کرده بود و آنها سر این موضوع با هم اختلاف داشتند .پدرم نابینا بود و اشرف چند بار پدرم را شکنجه کرده بود. من شک ندارم او آخرین بار با پدرم درگیر شده و او را از بلندی به پایین پرت کرده است.

با این شکایت پلیس پیگیر ماجرا شد و پزشکی قانونی علت فوت را ضربه به سر اعلام کرد .اشرف تحت بازجویی قرار گرفت اما قتل شوهر دومش را انکار کرد. در حالی که در بررسی‌های پلیسی روشن شد اشرف حدود ۷۲۰ بار با مرکز مشاوره قوه قضاییه تماس گرفته و سوالاتی را درباره اینکه چنانچه کسی را از بلندی به پایین پرتاب کند اتهام قتل متوجه او خواهد بود یا خیر سوالاتی را مطرح کرده است.با افشای این ماجرا برای اشرف کیفرخواست صادر شد و وی دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی قربانزاده و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد.

در ابتدای این جلسه دختر قربانی برای اشرف حکم قصاص خواست.

سپس زن جوان در جایگاه ویژه ایستاد و منکر اتهام قتل شد. این زن گفت :من و شوهر دومم هیچ اختلافی با هم نداشتیم.او چند سال قبل خانه ای را به میل خودش به من صلح کرده بود .احمد همیشه مشروب میخورد و ما سر این موضوع چند بار درگیر شده بودیم .آن روز من از خانه بیرون رفته بودم و وقتی به خانه برگشتم متوجه فوت شوهرم شدم .چون او نابینا و بیمار بود به احتمال زیاد از پله ها به زمین افتاده و فوت شده است.

وی درباره تماس هایش با مرکز مشاوره قوه قضاییه نیز گفت : من سوالات را درباره فوت شوهر مطرح نکرده بودم .سوالاتی را از روی کنجکاوی و درباره صلح ملک پرسیده بودم .

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند