بشار رسن به پرسپولیس تخفیف داد
به گزارش فیدوس: بشار رسن بازیکن عراقی تیم پرسپولیس این روزها در کمپ پزشکی اسپایر قطر مشغول مداوای کتف مصدوم خود است.
این بازیکن قرار است ۱۵ روز دیگر به ایران برگردد تا تکلیفش با باشگاه پرسپولیس برای ماندن یا جدایی از این تیم مشخص شود.
این در حالی است که رسن برای ماندن در پرسپولیس حاضر شده از رقم پیشنهادی اولیه خود کوتاه بیاید و تخفیف دهد و باید دید با این شرایط او باز هم در این تیم باقی خواهد ماند یا نه.