واکنش روحانی به قانون برابری دیه زن و مرد
به گزارش فیدوس: حسن روحانی در جلسه امروز هیئت دولت در واکنش به برابری دیه زن و مرد گفت: حضرت زهرا (س) نشان داد زنان قادرند همه مدارج عالی را طی کنند.