ماکرون: شکست اخیر تصویر بسیار بدی برای شورای اروپا است
به گزارش فیدوس: به دنبال شکست مذاکرات ۱۸ ساعته سران اروپا در تعیین مناصب مهم و تعویق نشست شورای اروپا در بروکسل در شب گذشته، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به پاریس بازگشت.

رئیس جمهوری فرانسه پس از بازگشت به پاریس در سخنانی گفت: این شکست نشان از اختلافات سیاسی میان اعضای این بلوک است. ما این روز را با شکست به پایان رساندیم؛ این تصویر بسیار بدی برای شورای اروپا است.

وی ادامه داد: پر واضح است که شکست مذکور گاهی به دلیل جاه طلبی‌های شخصی است.

این در حالیست که وی قرار است برای ادامه نشست شورای اروپا فردا سه شنبه به بروکسل باز گردد.