شکایت عجیب دختر ایرانی از هیفا
به گزارش فیدوس: دختر جوانی با مراجعه به دادگاه کیفری استان تهران مدعی شد به خاطر شباهت به این خواننده به جای او ربوده شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
 وی با شکایت از این خواننده ادعا کرد او باعث آزار و اذیت من شده و انتشار عکس های بدون حجاب این خواننده لبنانی آبروی مرا برده است.

هر فردی عکس های هیفا را می‌بیند، تصور می‌کند من عکس بدون حجاب منتشر کرده‌ام.