دفاع از اخراج پولانسکی
به گزارش فیدوس: آکادمی اسکار ضمن این که تاریخ‌های دوره بعدی اسکار را اعلام کرد، از اخراج رومن پولانسکی از این مجموعه بار دیگر دفاع کرد.
 آکادمی اسکار اعلام کرد نود و چهارمین دوره اسکار ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ برگزار می‌شود.

اعلام شد زمان برگزاری المپیک ۲۰۲۲ و سوپر باول و نیز تعطیلات ملی موجب شده تا تاریخ برگزاری اسکار در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دیرتر از موعد مقرر و در آخرین یکشنبه ماه فوریه برگزار شود. به این ترتیب اسکار ۲۰۲۱ روز ۲۸ فوریه و اسکار ۲۰۲۲ در تاریخ ۲۹ فوریه برگزار می‌شود.

در عین حال تاریخ‌های اصلی مربوط به روند برگزاری اسکار ۲۰۲۰/۲۰۱۹ چنین اعلام شده است:

زمان اهدای جوایز گاورنورز (اسکار افتخاری): ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹

آغاز رأی گیری ابتدایی: ۶ دسامبر ۲۰۱۹

پایان رأی‌گیری ابتدایی: ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹

شروع رأی گیری برای انتخاب نامزدها: ۲ ژانویه ۲۰۲۰

پایان رأی گیری برای نامزدها: ۷ ژانویه ۲۰۲۰

اعلام نامزدهای اسکار: ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰

روز ناهار دسته‌جمعی نامزدها: ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰

شروع رأی گیری نهایی: ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰

پایان رأی‌گیری نهایی: ۴ فوریه ۲۰۲۰

مراسم اسکار نود و دوم: ۹ فوریه ۲۰۲۰

در عین حال آکادمی اسکار با صدور بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که اخراج رومن پولانسکی درست بوده و از این تصمیم دفاع کرد.

پولانسکی چند ماه پیش از آکادمی برای اخراجش شکایت کرده بود.
منبع: مهر