انتصاب ۲ سرپرست جدید در شهرداری اهواز
به گزارش فیدوس: طی احکامی از سوی موسی شاعری سرپرست شهرداری اهواز، احمدرضا درخشان و مهدی مراد حسینی به ترتیب به عنوان سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز و سرپرست منطقه ۳ شهرداری منصوب شدند.

پیش از این احمد سراج معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و مجتبی یوسفی مدیر منطقه سه شهرداری اهواز بودند.
منبع:مهر