درخواست وزارت کشور برای الکترونیکی‌شدن انتخابات مجلس
به گزارش فیدوس: سیامک ره‌پیک با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شدهبرای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت:شورای نگهبان در ادوار گذشته انتخاباتنظراتش درباره چگونگی و شرایط الکترونیکی شدن انتخابات مجلس را اعلام کرده است. وی با بیان اینکه هنوز در این دوره از انتخابات نیز تغییراتی در شرایط شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات به‌شکل الکترونیک ایجاد نشده است، اظهار داشت:الکترونیکی شدن انتخابات مراحل مختلفی از قبیل احراز هویت و ارتباطات و امنیت را شامل می‌شود که بخشی از آنها در دوره‌های گذشته انتخابات نیزاجرا شده است. عضو حقوقدان شورای نگهبان مشکل قبلی الکترونیکی شدن انتخابات را مربوط بهصندوق‌های رأی الکترونیک دانست و تصریح کرد: در دوره قبلی انتخابات ریاست‌جمهوریوزارت کشور نتوانست ایرادات شورای نگهبان نسبت به صندوق‌های رأی الکترونیک را برطرف کند، امادر انتخابات شوراها اجرا شد. ره‌پیک با تأکید بر اینکه شورای نگهبان و و وزارت کشور بایددرباره صحت و امنیت انتخابات برای الکترونیکی شدن بهتوافق برسند، گفت: این توافقات هنوز حاصل نشده، اما در شرایط کلی شورای نگهبان با اصل الکترونیکی شدن انتخابات موافق است، اما همیشه مشروط به این است که باید از نظر مشارکت، امنیت و صحت اعتبار لازم مورد تأیید قرار گیرد. وی همچنین از درخواست وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس خبرداد و افزود: وزارت کشور درخواست داده که روند انتخابات الکترونیک در برخی حوزه‌ها مورد بررسی قرار گیرد؛ جلسات کارشناسی نیز بین شورای نگهبان و وزارت کشور در این زمینهبرگزار شده و این جلسات ادامه دارد. رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: قبلاً شورای نگهبان در حوزهاحراز هویت و بعضی موارد دیگر توافقاتی با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک داشته و به وزارت کشور نیز اعلام کرده‌ایم که مشغول بررسی و رفع ایرادات هستند. ره‌پیک در پایان خاطرنشان کرد: به‌دلیل اینکهممکن است بعضی از بخش‌ها نظیر سخت‌افزار و نرم‌افزار و امثال اینها تغییر کند،ایرادات شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن انتخابات می‌بایستدر هر دوره مجدد بررسی شود و با دوره قبلی انتخابات متفاوت است که این جلسات برای رفع ایرادات بین وزارت کشور و شورای نگهبان ادامه دارد.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال