بازدهی شاخص بورس ۲۳ درصد شد
به گزارش فیدوس: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۱۰۹ میلیارد و ۸۵۴ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۷۴ هزار و ۳۰۸ میلیارد ریال در ۷ میلیون و ۸۷ هزار و ۲۴ دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۷۶ میلیارد و ۸۶۱ میلیون سهم به ارزش ۱۶۱ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال در ۳ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۶۱۳ نوبت در بازار اول؛ ۳۱ میلیارد و ۷۷۴ میلیون سهم به ارزش ۹۸ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال در ۳ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۹۹۲ نوبت در بازار دوم؛ یک میلیون برگه به ارزش ۹۹۶ میلیارد ریال در ۲۳۷۶ نوبت در بازار بدهی، ۴۰ هزار قرارداد به ارزش ۱۰۹ میلیارد ریال در ۴ هزار و ۱۹۶ نوبت در بازار مشتقه و یک میلیارد و ۲۱۷ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۳ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال در ۴۸ هزار و ۸۴۷ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

از سویی دیگر، شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از عدد ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۴۱ هزار و ۴۵۰ واحد افزایش معادل ۲۳.۲ درصد رشد را به ثبت رسانده و به ۲۲۰ هزار و ۱۰۹و احد رسیده است.

در همین حال، شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۳۱ هزار و ۴۷۳و احد رشد و شاخص بازار دوم با ۷۸ هزار و ۹۳و احد افزایش مواجه شده‌اند.