آخرین مهلت استعفای اعضای شوراهای شهر برای انتخابات مجلس

به گزار ش فیدوس: سخنگوی وزارت کشور در توئیتی به اعلام مهلت زمان استعفای اعضای شوراهای شهر برای انتخابات مجلس پرداخت.
سید سلمان سامانى سخنگوى وزارت کشور در صفحه شخصى خود در توییتر در رابطه با نحوه استعفاى اعضاى شوراهاى اسلامى شهر براى شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى نوشت:  اعضای شورای شهر اگر قصد نامزدی در انتخابات مجلس در هر یک از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور را دارند باید تا 16 خرداد ⁧ استعفاء آنها به تصویب شورای اسلامى شهرشان رسیده باشد.