خروجی جاده اهواز به آبادان بسته شد
به گزارش فیدوس: شهرداری کوت عبدالله مرکز شهرستان کارون از بسته شدن خروجی اصلی جاده اهواز به آبادان به علت بالا آمدن آب رودخانه کارون خبر داد.
 هم اکنون مسیر خروجی اهواز از فلکه هادی آباد کوت عبدالله به سمت جاده آبادان به دلیل طغیان آب و ایجاد خاکریز و سیل بند توسط شهرداری کوت عبدالله بسته شده است.

کسانی که قصد عزیمت به آبادان دارند از مسیر دوم یعنی جاده کوت نواصر به سمت آبادان بروند.
منبع: مهر