سرپرست معاونت امور مطبوعاتی منصوب شد
به گزارش فیدوس: سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکمی، محمدمهدی احمدی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی منصوب کرد.

در این حکم خطاب به محمدمهدی احمدی آمده است:

«نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی بر حسب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی منصوب می‌شوید.

امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

محمد سلطانی‌فر، معاون پیشین امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چندی پیش استعفا داده بود و تا امروز جانشینی برای او تعیین نشده بود.