ضرورت الحاق چوئبده و اروند کنار به منطقه آزاد اروند
به گزارش فیدوس: اسماعیل زمانی در حاشیه نشست خبری که برای تقدیر از خبرنگاران فعال در اربعین در مرز شلمچه برگزار شده بود در خصوص الحاق چوئبده و اروند کنار به منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد اروند با وجود اینکه الحاق دو شهر چوئبده و اروند کنار آن را متحمل هزینه سنگینی می کند اما به دنبال تحقق این امر است.

وی افزود: ملحق شدن اروند کنار و چوئبده می تواند مانع از ضعف منطقه آزاد اروند و عاملی در رفع برخی مشکلات فعلی باشد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند توضیح داد: به دلیل قرار گرفتن یک سوم جزیره آبادان در محدوده خارج از منطقه آزاد که برای تردد نیاز به ورود به این منطقه دارند و حذف بودجه کمک به مناطق همجوار و همچنین لزوم سرمایه گذاری در بخش های خاص همچون آب شرین کن های دریایی در محدوده چوئبده و اروندکنار برای رفاه حال ساکنان بخش خارج از محدوده و جذب سرمایه گذاران، ملحق شدن این دو شهر یک نیاز است.

زمانی از حذف دوگانگی مدیریت با الحاق این دوشهر به منطقه آزاد اروند به عنوان دیگر مزیت ملحق شدن چوئبده و اروند کنار به محدوده منطقه آزاد اروند یاد کرد و افزود: از سوی دیگر در کشور عراق در مقابل منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد فاو توسط کشور چین در حال احداث است که می تواند در آینده برای موقعیت منطقه آزاد اروند به یک تهدید تبدیل شود که از جمله مزایای ملحق شدن چوئبده و اروند می تواند تقویت منطقه آزاد اروند برای جلوگیری از این اتفاق باشد.

وی متذکر شد: اگر از فرصت منطقه آزاد اروند ظرف مدت ۱۰ سال استفاده نشود، این فرصت از دست می رود و اتفاقی که در مرزهای شمالی و شرقی رخ داد و کشور همسایه باعث ضربه خوردن اقتصاد آن مناطق شد، می تواند در منطقه جنوب غرب کشور نیز تکرار شود.

زمانی با یادآور شدن اینکه الحاق دو شهر چوئبده و اروند کنار سازمان منطقه آزاد اروند را متحمل هزینه های سنگین می کند، افزود: برای تحقق این امر دولت باید اعتباراتی را برای سازمان منطقه آزاد اروند تعیین کند.

از سر گیری ورود خودورهای اروندی

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند به بحث خودروهای اروندی هم اشاره کرد و گفت: منع ورود خودروهای خارجی یک قانون کشوری است که در منطقه آزاد اروند نیز اعمال شده است اما جای این سئوال باقی است که اگر قرار است تمام قوانین سرزمین اصلی در مناطق آزاد نیز اجرایی شود، تفاوت این مناطق با سرزمین اصلی چیست؟

وی افزود: درخواست از سر گیری واردات خودروهای اروندی از سوی سازمان منطقه  آزاد اروند مطرح شده و پاسخ های نسبتا مثبتی دریافت شده است که امیدواریم برای تداوم کسب و کارهای ایجاد شده در منطقه  مجوز این امر صادر شود.

تهیه طرح راهبردی منطقه آزاد اروند

زمانی در ادامه با اشاره به تهیه طرح جامع منطقه آزاد اروند از تهیه طرح راهبردی منطقه آزاد اروند نیز خبر داد و اظهار کرد: در طرح جامع منطقه آزاد تلفیق شهرسازی در نظر گرفته شده است و این طرح طوری طراحی شده که کمترین مشکل در زندگی مردم منطقه ایجاد شود با این حال طرح راهبردی منطقه آزاد اروند نیز برای طراحی به تیم مشاوره سپرده شده است که پیش بینی می شود ظرف سه سال آینده آماده شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در رابطه با طرح راهبری و تفاوت آن به طرح جامع منطقه آزاد اروند که چندی پیش با حضور بانک دبیر شورای مناطق آزاد کشور رونمایی شد، توضیح داد: بر اساس طرح راهبردی که بر اساس آمار واقعی منطقه تهیه می شود، می توان درباره انوع کسب و کارهای ایجاد شده در منطقه تصمیم گیری کرد و حتی ممکن است بافت مسکونی منطقه بر اساس کسب و کارهای ایجاد شده تغییر کند.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که بر اساس طرح راهبردی منطقه آزاد اروند طرح جامع همیشگی منطقه آزاد اروند تهیه خواهد شد.

ورود بدون روادید اتباع به منطقه آزاد اروند

زمانی در ادامه به دلیل از سرگرفته نشدن ورود بدون روادید اتباع غیر ایرانی نیز پرداخت و بیان کرد: منع ورود بدون روادید اتباع تنها برای اربعین بوده که پس از این مدت، این روند می توانست از سرکرفته شود اما مشکل از سوی کشور عراق است که روز یکشنبه جلسه ای در این خصوص با طرف عراقی برگزار خواهیم شد.

وی به لایروبی اروند رود نیز اشاره کرد و گفت: بحث لایروبی اروند رود یک موضوع بین المللی است اما توافق هایی میان سازمان منطقه آزاد اروند و بصره انجام شده که در شرایط فعلی پاکسازی اروند رود به جای لایروبی انجام شود و این کار اکنون در حال انجام است.