تا چند روز آینده مطالبات کارگران گروه ملی به یک ماه کاهش می یابد

به گزارش فیدوس: استاندار خوزستان ادامه داد: مواد اولیه برای این شرکت به فولاد خوزستان سفارش داده شده است و به زودی این مواد تحویل شرکت گروه ملی خواهد شد تا تولید مجددا از سر گرفته شود.
غلامرضا شریعتی در خصوص آخرین وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه شوش توضیح داد: کارگران نیشکر هفت تپه روز گذشته به سر کار برگشتند و چرخه تولید شکر از نیشکر هفت تپه از سر گرفته شد همچنین مدیر جدید برای این واحد تولیدی انتخاب شد که مورد تایید کارگران است و سابقه خوبی در مدیریت نیشکر داشته است.

استاندار خوزستان افزود: امیدواریم این شرکت همانطور که همیشه نقش مهمی در تولید و اقتصاد کشور داشته نقش خود را بازیابد و همچنین صنایع جانبی که قرار است در کنار این کشت و صنعت ساخته شود فعال شده تا این شرکت بیش از پیش به تواند به اقتصاد و تولید کشور کمک کند.

شریعتی در خصوص شرکت گروه ملی فولاد ایران نیز تصریح داد: : هفته گذشته کارگران زیر دیپلم این شرکت دو ماه از حقوق خود را دریافت کردند و امروز هم دیپلم ها و کارشناسان یک ماه از حقوق شان پرداخت شد و ظرف چند روز آینده ماه دوم حقوق این افراد پرداخت خواهد شد که معوقات به یک ماه کاهش یابد.

استاندار خوزستان ادامه داد: مواد اولیه برای این شرکت به فولاد خوزستان سفارش داده شده است و به زودی این مواد تحویل شرکت گروه ملی خواهد شد تا تولید مجددا از سر گرفته شود.

وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم کارگران گروه ملی هر چه سریعتر به سرکار برگردند و چرخه تولید دوباره از سرگرفته شود و حقوق آنها از طریق تولید ثروتی که در این مجموعه خواهد شد پرداخت شود.