نامه استانداری، انتخاب سرپرست شهرداری اهواز را متوقف کرد

به گزارش فیدوس: رئیس شورای شهر اهواز گفت: طبق نامه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، انتخاب سرپرست شهرداری اهواز تا زمان تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگی شهردار فعلی اهواز متوقف می شود.

 عبدالزهرا سنواتی در پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر که پیش از این قرار بود با دستورکار رسمی "بررسی بازنشستگی شهردار اهواز" و "انتخاب سرپرست شهرداری اهواز" برگزار شود، اظهار کرد: به درخواست برخی از اعضای شورا جهت به تعویق انداختن جلسه امروز، این جلسه لغو می شود.

وی با اشاره به لغو این دو دستورکار دقایقی پیش از آغاز جلسه افزود: طبق نامه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، انتخاب سرپرست شهرداری اهواز تا زمان تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگی شهردار فعلی اهواز متوقف می شود.

 در نامه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان خطاب به شورای شهر اهواز آمده است:

"طبق نامه مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور در خصوص آقای منصور کتانباف شهردار اهواز، به استحضار می رساند نظر به اینکه رفع ابهام پیرامون موضوعات پرسنلی مربوطه پیگیری هایی توسط استانداری در حال انجام است تا حصول و ابلاغ نتیجه به شورای شهر اهواز، تامل شده و اقدامی صورت نگیرد و بدیهی است نتایح حاصله متعاقبا اعلام خواهد شد.

صدیقی

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان"