بازگشایی دروازه های تجاری مرز شلمچه از فردا
به گزارش فیدوس: مرز تجاری شلمچه بمنظور ادامه فعالیتهای اقتصادی بازگشایی می شود.

مدیر پایانه تجاری شلمچه گفت: با بازگشایی دروازه های تجاری این مرز از فردا، دوشنبه 14 آبان، کلیه فعالیت های تجاری از سر گرفته می شود.  

مرز تجاری شلمچه چندی پیش بمنظور مدیریت اعزام زائران اربعین، به درخواست دولت عراق بسته شد.