اداره کل ورزش و جوانان خوزستان دچار حریق شد
به گزارش فیدوس: مسئول روابط عمومی آتش نشانی اهواز از آتش گرفتن بخشی از ساختمان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان خبر داد.

مقصود حق شناس با اشاره به آتش سوزی در نزدیک ورزشگاه قدیمی تختی اهواز اظهار کرد: یکشنبه شب بخشی از ساختمان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان که گفته می شود بخش آموزش این اداره کل است به علت انفجار گاز دچار حریق شد و بخشی از آن تخریب شد. 

وی افزود: خوشبختانه در این حادثه به علت نبود افرادی در آن هیچ تلفاتی گزارش نشده است.