کمالی: اصلاح‌طلبان با پایداری روی یک ریل نیستند
 به گزارش فیدوس: فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: برای رفع مشکلات وظیفه رئیس‌جمهور است تا نسبت به تغییر مدیران ناتوان اقدام کند. منتها شاید دولت در این زمینه مقداری ملاحظات دارد بنابراین مجلس در حال انجام این کار است، حال آن که در بعضی موارد مجلس اطلاع دقیقی از شرح وظایف دستگاه‌ها ندارد بنابراین براساس افکارعمومی انتزاعی عمل می‌کند.

حسین کمالی درباره انتظار و خواسته اصلاح طلبان از دولت روحانی گفت: انتظارات اصلاح طلبان، جدای از انتظارات مردم نیست و سروسامان دادن به کارها، تنظیم امور و کنترل شرایط کشور در بخش های مختلف را از دولت تفاضا دارند تا وضعیت مردم نسبت به گذشته بهبود یابد.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان خواسته اختصاصی از دولت ندارند و همانی را می خواهند که مردم مطالبه می کنند، افزود: دولت در تنظیم امور کشور، در زمینه  اقتصاد باید جدیت بیشتری را اعمال کند و شرایطی را به وجود آورد تا تولیدکنندگان بتوانند کار انجام دهند و مشاغل و تولیدات افزایش پیدا کند.

دبیرکل حزب اسلامی کار درباره نزدیکی و هماهنگی دیدگاه اصلاح طلبان و جبهه پایداری در طرح انتقاد به دولت یادآور شد: این اتفاق به معنای قرارگرفتن روی یک ریل برای بیان انتقاد نیست، اشکالات و نواقصی در بعضی بخش های کشور به چشم می خورد که باید برطرف و رفع شوند.

وی ادامه داد: برای رفع مشکلات وظیفه رئیس جمهور است تا نسبت به تغییر مدیران ناتوان اقدام کند. منتها شاید دولت در این زمینه مقداری ملاحظات دارد بنابراین مجلس در حال انجام این کار است، حال آنکه در بعضی موارد مجلس اطلاع دقیقی از شرح وظایف دستگاه ها ندارد.

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان اظهار کرد: در حقیقت نمایندگان مجلس براساس افکارعمومی اقدام به تغییر برخی وزرا می‌کنند و خیلی توجه ندارند که شرح وظیفه یک دستگاه چیست، چه کار می‌کند و برای اقداماتش نیازمند اتخاذ تصمیم مشترک با دستگاه های دیگر است یا خیر؟ بنابراین تصمیم گیری نمایندگان انتزاعی است که این برای نخبگان جامعه خیلی مطلوب نیست.

وی با رد یکی بودن ماهیت انتقادهای پایداری و اصلاح طلبان به دولت گفت: هر کسی از ظن خود وارد بحث می شود. در مجموع باید دید عملکرد چه طور می شود در چند مورد عمل شده هر دو گروه فعال بودند ولی در آینده بیشتر مشخص می شود که ماهیت عملکرد آنها براساس تقسیم بندی سیاسی و سیاست های گروهی است یا براساس مشکلات اجتماع. اما تا اینجای کار معتقدم موضوعی که در مجلس مطرح است، بیشتر به مشکلات جامعه برمی گردد و طبقه بندی سیاسی ندارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تأکید کرد: البته سروسامان دادن همه امور کشور در اختیار دولت نیست و قطعا اداره امور جامعه توسط سه قوه انجام می شود و هر سه قوه در سامان دادن به جامعه نقش دارند و موثرند البته دولت باید تلاش بیشتری را در این زمینه انجام دهد.
منبع: خبرآنلاین