شریعتی: برای جلوگیری از فساد، قوانین شفاف‌تر و عینی‌تری نیاز است

به گزارش فیدوس: استاندار خوزستان با بیان اینکه برای جلوگیری از فساد، قوانین شفاف تر و عینی تری مورد نیاز است، گفت: سرمایه گذاری و اشتغال باید از فساد اقتصادی مبرا باشند و در یک نهاد و سیستم سالم می توانیم شاهد سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه باشیم. 
غلامرضا شریعتی در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت خوزستان که امروز، 23 فروردین ماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: از سال 70 تا کنون در حوزه تحول نظام اداری بیش از 25 برنامه تحولی معرفی شده و اقدامات بسیار خوبی در سطح ملی و استانی در این زمینه انجام گرفته است.

وی افزود: به طور کلی تاثیر برنامه های تحول اداری بر توسعه یافتگی، بارز و روشن نیست. سرمایه گذاری و اشتغال باید از فساد اقتصادی مبرا باشند و در یک نهاد و سیستم سالم می توانیم شاهد سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه باشیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه برای جلوگیری از فساد، قوانین شفاف تر و عینی تری مورد نیاز است، تصریح کرد: هرچه بتوانیم مقررات اداری و قوانین شفاف تری را بدون تفاسیر مختلف عرضه کنیم، می توانیم به سلامت اداری و اقتصادی جامعه کمک کنیم و هرچه جامعه از سلامت اداری و اقتصادی بیشتری برخوردار باشد، امکان رشد و توسعه در آن بیشتر خواهد بود.

شریعتی بیان کرد: باید دلایل تاثیرگذاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور را بر جریان توسعه و کاهش فساد اقتصادی بازنگری کنیم. همچنین بحث سیستم اداری و چارت دستگاه های مختلف استانی باید مورد توجه قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در این زمینه خواستار آن هستیم تا ساختار اداری و سازمانی دستگاه های مختلف در کل کشور متناسب با برنامه عملیاتی آن ها بسته شود و ساختاری به صورت سیار و شناور اتخاذ شود تا بتوان متناسب با برنامه ها فعالیت کرد.

استاندار خوزستان اظهار کرد: اکنون چارت های اداری ثابتی بسته می شود و متناسب با شرح عملیاتی که دستگاه ها باید انجام دهند، عمل نمی شود. برای مثال مجموعه فعالیت ها در استانداری خوزستان با فعالیت ها در استان دیگر متفاوت است اما چارت اداری در دو استان یکسان است و این مساله باعث می شود که بهره وری کاهش پیدا کند.

شریعتی با بیان اینکه استان خوزستان در حال حاضر بیشترین مهاجر فرستی را دارد، گفت: باید اقدامات و تلاش های بیشتری انجام گیرد تا ایستایی در استان های جنوبی به خصوص استانی مانند خوزستان با چنین منابعی بیشتر شود.

وی افزود: خوزستان علاوه بر مسایل گذشته با مساله ای به نام ریزگردها مواجه شده است و این مساله به دغدغه ای جدی برای مردم تبدیل شده است تا مردم نشاط لازم را نداشته باشند و به نوعی فضای یاس بر استان حاکم شود، هرچند که دولت در این زمینه اقدامات بسیار خوبی را انجام داده و یا در حال انجام آن است.