بازدید واعظی به همراه استاندار و مدیر عامل منطقه آزاد اروند از مرز چذابه و اقامه نماز در میان زائران
محمود واعظی، امروز در ابتدای سفر با حضور در پایانه مرزی چذابه از روند تردد زوار اربعین در این پایانه و امکانات زیر ساختی منطقه بازدید کرد.