فعالیت سیاسی دلالان و زمین خواران در اروند برای تحقق اهداف و ارتباط با موضوع منطقه آزاد اروند
به گزارش فیدوس طی روزهای گذشته حجم بی سابقه ای از برنامه های پیچیده سیاسی در آبادان و خرمشهر در حال تدارک است که بخش عمده این برنامه ها را دلالان و کار چاق کن های منطقه و ملی تدارک دیده اند. ایشان برای حصول نتیجه همه چیز را در اروند از پست و مسئولیت تا مجوز و امتیاز و پیمان را به عنوان حق العمل به دلالان و واسطه ها قول داده و عملان آبادان و خرمشهر را به حراج گذاشته اند تا بتوانند به نتیجه در منطقه و تهران برسند. سرحلقه این جریان ها فاسدترین چهره های سیاسی و اقتصادی منطقه هستند.
در ظاهر هدف همه این تدارکات که در بعضی از آنها حضور مسئولین دفتر بعضی نمایندگان نیز مشهود است تلاش برای تغییر اسماعیل زمانی می باشد، اما وقتی ریشه معادلات و مسائل را درست بررسی می کنیم روشن می شود اصل موضوع این است که روند کار قاچاق و دلالی و زمین خواری ها در اروند بهم خورده و دلالان روی موج گرفتاری و رکود در منطقه که یک موضوع کلان ملی است و بجز آن نتیجه فشارهای عشیره ای و طایفه ای و سیاسی برای حصول خواسته دلالان فاسد و زمین خواران است سوار شده و پیش می روند.
امروز مسئله تلاش برای زمین خواری زمین های پتروشیمی توسط بعضی، عدم ابلاغ جذب نیرو برای پالایشگاه دوم، جو سازی علیه مسائل موجود و تدارک تجمع های صوری ، تلاش برای فروش زمین های با بیست برابر قیمت به اروند و بر هم خدردن معادله قاچاق سازمان یافته در منطقه با هوشیاری نهادهلی مسئول و نظارتی بخشی از یک سناریو بزرگ برای چپاول دارائی های اروند است که از دسترس دلالان دور مانده است.
باید برای روشن شدن موضوع دقت کنیم کدام افراد دنبال خرید و فروش کدام زمین ها و گرفتن کدام امتیازها در شش ماه گذشته بوده اند که محقق نشده است.
اشاره به یک نکته اهمیت دارد، رفت و آمد بعضی افراد در سازمان منطقه آزاد اروند به دفتر شیراز جنوبی، رفت و آمد مالک دفتر به اروند، تماس های مکرر ایشان با افراد مختلف در منطقه برای یارگیری، تماس حضوری و مکرر این افراد واسطه های ایشان با چهره های سیاسی منطقه، اعلام حمایت یکی از چهره ها از یک جریان فرد برای یارگیری قوی تر و درگیری شدید لفظی با دیگر جریان ها و اعمال فشار طلبکاران از دلالان و واسطه ها بر ایشان برای وصول مطالبات شاه کلید درک اتفاقات در جریان اروند می باشد.
باید نشست و دید آیا زور و پول و رانت دلالان در منطقه می تواند مسئولین در تهران را زیر فشار لابی های مختلف و قوی قانع به تن دادن به خواسته ایشان کند یا اینکه جریان مخالف موفق به یکسره کردن کار دلالان و واسطه های فاسد شده و حدالق تا یکسال و نیم دیگر ایشان دستشان از منابع میلیاردی اروند کوتاه می ماند.