اسماعیل زمانی تا پایان دوره ماموریت خود مدیرعامل اروند باقی خواهد ماند
به گزارش خبرنگار فیدوس پس از آنکه در چند روز گذشته برخی شایعات از تغییر مدیرعامل منطقه آزاد اروند سخن می گفتند منابع مطلع خبر دادند در پی جلسات مختلف و متعددی که طی دو روز گذشته در تهران برگزار شده است تصمیم نهایی حاکی از تداوم دوره مدیریت اسماعیل زمانی تا پایان دوره ماموریت خود در سمت مدیرعامل منطقه آزاد اروند است.