مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد شد

به گزارش خبرنگار فیدوس مرتضی بانک، معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری جایگزین اکبر ترکان در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شد.

فیدوس از روزها پیش  خبر این جابجایی را منتشر کرده بود.

مرتضی بانک سیاست‌مدار و کارشناس امور بازرگانی، گردشگری و صنعت، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بوده و همچنین معاونت کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران را در سابقه مدیریتی خود دارا است.

بانک، همچنین معاون پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور حسن روحانی بوده و در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی، استاندار کرمان و معاون اداری مالی وزارت امور خارجه در دوره اصلاحات را تجربه کرده است.