بهبود وضعیت اشتغال در خوزستان در راستای سیاست های نفت
به گزارش فیدوس: ابراهیم منصورنژاد، مدیر منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و عضو هیات مدیره این شرکت معتقد است؛ زنگنه وزن خاصي به كابينه دوازدهم مي دهد.

وي اظهار كرد: حضور زنگنه در ليست وزراي پيشنهادي روحاني به عنوان  وزير سبب اقتدار كابينه دوازدهم شده است.

منصور نژاد افزود: زنگنه در دولت قبل علاوه بر اينكه مرد وزارت نفت بود، با ايفاي نقش ديپلماسي موفق نفتي، باعث شد كه ايران سهميه اي كه در اوپك داشت را بازپس بگيرد تا به جايگاهي كه حق كشورمان بود دست پيدا كنيم.

عضو هیات مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: زنگنه علاوه بر تجربه، پاكدستي و تخصص، داراي نگاهي استراتژيك به منابع ملي است و مطمئن هستم كه از مجلس دهم  بالاي ٢٠٠راي اعتماد مي گيرد چون نمايندگان اين دوره از مجلس ، به فضاي ٢٤ميليوني كه در حمايت از رئيس جمهور شكل گرفت آگاه هستند و نگاهشان، نگاه اكثريت جامعه امروز ايران است.

منصور نژاد گفت: زنگنه در اجراي برنامه هايي كه براي وزارت نفت داشت تحت فشار و هجمه زيادي بود و در عين حالي كه از همه طرف در معرض نقدهای غیرمنصفانه بود ، با دلسوزي كامل پروژه ها و طرح هايش را تدوين و اجرا مي كرد.

وي با اظهار اينكه كاركنان مجموعه نفت  با راي مجدد به دكتر روحاني از سياست هاي نفتي دولت و عملكرد وزير نفت دفاع كردند،گفت: كاركنان اين مجموعه علي رغم اينكه داراي مشكلات صنفي فراواني هستند اما تمام اين مصائب را به جان خريدند تا اين مجموعه به هدف اصلي خود كه بازگشت توليد نفت به سالهاي قبل از تحريم است،دست پيدا كند.

وي مشكلات و گرفتاري هاي صنفي كاركنان مجموعه نفت را ناشي از سطح رفاهي موجود در كشور دانست و تصريح كرد: گرچه سطح حقوق و دستمزد ما در مقايسه با شركت هاي نفتي منطقه تفاوت زيادي دارد اما با بهبود شرايط رفاهي در جامعه و اجراي طرح سامان دهي نيروي انساني كه از برنامه هاي مهم زنگنه در دولت دوازدهم است، اميدواريم اين مشكلات كمتر شود.

منصور نژاد استخدام در وزارت نفت را از برنامه هاي پيش رو براي سامان دهي نيروي انساني ذكر كرد و گفت: در آزمون پيش روي وزارت نفت، ٢هزار و ٥٠٠نفر جذب مي شوند كه٥٠درصد اين افراد از بين نيروهاي پيمانكاري و قراردادي  و در راستاي تبديل وضعيت و رفاه حال آنهاست و ٥٠درصد ديگر نيز از بين نيروهاي بيكار جوياي كار پذيرش مي شود.

اين مدير ارشد نفتي در خوزستان با تاكيد بر اينكه در دولت جديد وضعيت نيروهاي پيمانكاري و قراردادي نسبت به دولت قبل بهتر مي شود،گفت: ما اميدوار هستيم كه با اجراي سياست هاي نفتي زنگنه، شرايط حقوقي و رفاهي اين نيروها نسبت به گذشته در سطح بالاتري قرار بگيرد.

منصورنژاد همچنين اظهار اميدواري كرد كه از محل قراردادهاي جديد نفتي ، سرمايه گذاري ها در حوزه نفت افزايش پيدا خواهد كرد و فرصت هاي اشتغال بيشتري براي جوانان خوزستاني ايجاد مي شود.
منبع: شوشان