مسائل مالی و اموال بازار از 20 روز پیش در اختیار پیمانکار نیست/ لزوم نظارت و بازرسی تا زمان مشخص شدن پیمانکار جدید

به گزارش فیدوس حالا که می‌رود تکلیف بازار کنزالمال به لحاظ قانونی در خصوص مشخص شدن پیمانکار یا مالک جدید آن روشن شود چند موضوع وجود دارد که نباید از دید متولیان قانونی بازار شامل امور حقوقی سازمان منطقه آزاد اروند، بازرسی سازمان منطقه آزاد اروند و حراست سازمان منطقه آزاد اروند پنهان بماند.

پیمانکار فعلی بازار کنزالمال عملاً از 15 دی ماه قراردادش در خصوص این بازار تمام شده، از آن تاریخ به بعد تا زمان تعیین پیمانکار جدید همه مسائل و مراودات مالی این بازار اهم از دریافت اجاره بها، وضعیت نگهداری و اموال بازار، شرایط ایمنی بازار عملاً در اختیار سازمان منطقه آزاد اروند است، و پیمانکار فعلی نمی‌تواند قانوناً در دریافت یا دخل و تصرف این امور دخالت داشته باشد، لذا بهتر است امور حقوقی، بازرسی و حراست سازمان از همین لحظه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی داشته باشند که حقی از بیت‌المال ضایع نشود:

-اختیار کلیه قراردادها در موضوع تمدید، یا لغو به امور حقوقی منتقل شده و مسائل زیر بررسی شوند:

-مبالغ دریافتی باعنوان اجاره طبق مصوبه سازمان صنعت، معدن و تجارت خرمشهر، باید مشخص شود مبالغ دریافتی مطابق مصوبه این سازمان بوده یا بالاتر بوده، اگر بالاتر بوده این افزایش سقف اجره بها طبق کدام مصوبه و به کدام دلیل دریافت شده و تکلیف آن چه می‌باشد، برای مثال اگر سازمان صنعت معدن تجارد قیمت اجاره هر 14 متر مربع را برای امثال 800 هزار تومان مشخص کرده و مثلاً nتومان بیشتر دریافت شده به چه دلیل بوده و چگونه این مبلغ باید بازپرداخت شود.

-در موضوع مبالغ رهن و احیاناً مبالغی که به صورت واگذاری امتیاز از سوی پیمانکار از کسبه دریافت شده است، نوع و عنوان دریافت این مبالغ آیا قانونی بوده، و نحوه بازپرداخت آن به کسبه بازار چگونه خواهد بود؟

-در موضوع وضع نقشه داخلی بازار، هرگونه تخریب، تغییر در جانمایی بازار طبق نقشه اصلی، تغییر کاربری از مثلاً انبار به مغازه و اجاره آن در صورت انجام چه هزینه‌هایی داشته و برای بازسازی و ترمیم آن طبق نقشه اصلی چه مبلغی باید هزینه شود که قاعدتاً این مبالغ در ضمن مطالبات سازمان از پیمانکار فعلی منضور شده و دریافت شود.

-امکان هرگونه جوسازی، تخریب، تغییر یا دریافت مبالغ غیر قانونی که منجر به ضرر و زیان سازمان و کسبه و بیت المال شود با حضور و استقرار نیروهای حراست و بازرسی سازمان تا زمان مشخص شدن پیمانکار جدید گرفته شود.

در آخر نکته مهم در موضوع بازار کنزالمال این است، که بدون تردید این بازار نیاز به نظارت تا زمان مشخص شدن تکلیف آن دارد، که این مسئولیت زیر نظر امور حقوقی و بازرسی و حراست سازمان می‌تواند با کمک هیئت امناء بازار صورت گرفته و ایشان بر امور نظارت کامل نمایند.

البته این موضوع مبتنی بر احتمال است اما نباید اجازه داد شرایطی پیش بیاید که ضمن آن تخلفی صورت گرفته و با سوء استفاده از موقعیت‌ها و نبود نظارت نهادهای مسئول خدای ناکرده پس از تغییر پیمانکارلازم شود که دادستانی محترم خرمشهر برای پیگیری مسائل مالی و مطالبات به موضوع ورود کند، بدون تردید کنترل این موضوع پیشگیری از مشکلات احتمالی خواهد بود.