شورای شهر و فرمانداری تکلیف شهردار آبادان را کی مشخص می‌کنند
به گزارش خبرنگار فیدوس امروز حدود 70 کارگر شاغل در بخش خدماتی شهرداری منطقه 2 آبادان  با حضور روبروی ساختمان این شهرداری، پرداخت حقوق سه ماهه معوق خود را خواستار شدند.
این زمان دقیقاً فاصله‌ای است که میان برکناری شهردار سابق و به کار گماری شهردار فعلی به لحاظ زمانی ایجاد شده است. به نظر می‌آید  در ماه‌های پایانی مسئولیت اعضاء فعلی شورای شهر قرار نیست شهرداری وضع آرام داشته باشد.