درخواست برکناری مدیرعامل و مدیر اداری پالایشگاه آبادان
به گزارش خبرنگار فیدوس سینما نفت آبادان، قدیمی‌ترین مکان فرهنگی این شهرستان به دلیل عدم مسئولیت پذیری مدیر عامل این پالایشگاه در قبال مسئولیت اجتماعی این شرکت بزرگ نفتی در منطقه و عدم پیگیری مدیر اداری این شرکت و روابط عمومی نزدیک به دو سال است که تعطیل می‌باشد.

جالب اینجاست که پیگیری و گفتگوهای چند باره خبرنگار این رسانه و دیگر رسانه‌ها با مسئولان پالایشگاه و رئیس روابط عمومی این شرکت در خصوص وضعیت این سینما که تنها مشکلش نبود یک دستگاه پخش دیجیتال است، این خروجی را داشته که مسئولان سخاوتمند این شرکت تنها به این دلیل که خواهان خرید بهترین دستگاه پخش دیجیتال هستند نزدیک به دو سال است شهروندان و خانواده‌های کارکنان پالایشگاه را محروم از استفاده از این مکان فرهنگی کرده‌اند.

اما سئوال اینجاست که آیا در نظر وجدان ایشان و شهروندان قابل قبول است؛ شهری با داشتن چندین سازمان بزرگ متولی از جمله پالایشگاه و منطقه آزاد اروند، مهمترین سینمای آن که جدای از سابقه تاریخی در خوزستان و ایران کمتر سینمایی را می‌توان مشابه آن معرفی کرد، دوسال تعطیل بماند، دوسال فرزندان این شهر از دیدن هر فیلمی که بر پرده‌های سینما آمده در مکانی استاندارد محروم مانده باشند؟ چه کسی پاسخگوی ایجاد عمدی چنین محرومیت فرهنگی برای مردم است؟

به صورت مشخص مدیر عامل فعلی پالایشگاه آبادان و مسئولین دیگری که از ایشان نام برده شد، نسبت به وظایف اجتماعی خود در قبال مردم و حتی کارکنان همان شرکت اطلاع و دریافت درستی ندارند، این موضوع در شرایط فعلی تنها با برکناری مدیرعامل پالایشگاه آبادان قابل حل می‌باشد.

ضمن آنکه باید پرسید آیا خانواده آقای مدیر عامل پالایشگاه آبادان در همین شهر زندگی می‌کند، آیا فرزندان و همسر ایشان هم برای دیدن یک فیلم در مکانی مناسب با وجود سینما نفت مجبور هستند تا مرکز استان سفر کنند؟ آیا آخر هفته‌های خانواده آقای مدیر عامل هم در این شرایط سخت و محرومیت منطقه به شکلی که برای کارکنان پالایشگاه و مردم ترتیب داده‌شده، می‌گذرد؟

رسانه فیدوس از مسئولان وزارت نفت می‌خواهد با توجه به دستور اکید رئیس جمهور محترم مبنی بر اعلام حقوق مدیران شرکت‌های دولتی، حقوق مدیر عامل پالایشگاه و مدیران نامبرده شده را منتشر کنند تا روشن شود با چه میزان از آن حقوق طی یک ماه می‌شود یک دستگاه پخش دیجیتال قابل استفاده در سینما نفت آبادان خریداری کرده و این مکان فرهنگی را راه اندازی کرد.