دکتر اقبالی شخصی با ظرفیت‌های عالی اصلاح، اعتدال و نخبگی است/ دکتر دهدشتی اصولگرایی شجاع ، پاکدست، قابل اعتماد و معتدل هستند/ دکتر فیروزی چهره‌ای قابل اعتماد و اصلح اصلاحات در آبادان است.
،
دکتر ناصر اقبالی شخصی با ظرفیت‌های عالی اصلاح، اعتدال و نخبگی است/ دکتر دهدشتی فردی شجاع و  پاکدست و قابل اعتماد و اتکا برای مردم هستند/ غلامرضا فیروزی جزء چهرهای قابل اعتماد و اصلح اصلاحات در آبادان است.

فیدوس- دکتر "ناصر اقبالی" در شرایط فعلی تائید صلاحیت‌ کاندیداها یکی از مهمترین چهره‌های اصلاح و اعتدال در خوزستان و آبادان است، ظرفیت‌های عملگرایانه و سابقه تفکر و تاثیر خانواده اقبالی در آبادان و جنس تلاش‌ها و دغدغه‌های ایشان در طول سالیان گذشته به عنوان چهره‌ای دانشگاهی و مورد اعتماد نخبگان، نشان داده که اگر مردم در این شرایط به فردی دارای تخصص، جدیت و تشخص سیاسی بخواهند رای دهند، بی‌شک ایشان در راس این لیست قرار دارند و امکان اعتماد به چنین شخصی میان دیگر گزینه‌ها بسیار زیاد است، گزینه‌ای که تبلیغ و تائید آن قطعاً برای افراد در آینده می‌تواند به عنوان نقطه قوت و حسن نظر پذیرفته شود.

"دکتر ناصر اقبالی" در شرایط فعلی تائید صلاحیت‌ کاندیداها یکی از مهمترین چهره‌های اصلاح و اعتدال در خوزستان و آبادان است

 در عین حال انتخابات شرایط اعتماد به اصول، ضرورت‌ها و عملکردهای افراد است، از نظر اجتماعی بی‌شک "دکتر دهدشتی" نماینده فعلی مردم آبادان با همان گرایش اصولگرایی، انسانی پاکدست و قابل اعتماد است که وزنه‌ای مهم در سطح ملی برای پیشبرد جریان تغییر و تحول و مبارزه با فساد به شمار می‌رود، او فردی دلسوز است، اما دکتر اقبالی همچنان که از نظر صداقت، پاکدستی و صراحت مشخصات دکتر دهدشتی را دارد، بهترین نماینده اصلاح و اعتدال در آبادان نیز به شمار می‌رود و شکی نیست که رای به اصلاحات اگر رای به اصول سیاسی باشد باید ما در نظر بگیریم که اقبالی رای اول اصلاحات در آبادان است و دهدشتی رای اول پاکدستی و شجاعت و صراحت در مبارزه با فساد در آبادان و خوزستان است، گزینه‌های دیگر را باید در ادامه این جریان و چنین رویکردی مورد بررسی قرار داد. مثلاً "دکتر غلامرضا فیروزی" که جزء چهره‌های باسابقه، اصلح و مورد اعتماد اصلاح‌طلبان در خوزستان و آبادان است، و سابقه روشنی برای تلاش در جهت تثبیت اصلاحات و اعتدال در این منطقه داشته و می‌شود ایشان را حمایت و تائید کرد.

دکتر سید حسین دهدشتی" نماینده فعلی مردم آبادان با همان گرایش اصولگرایی، انسانی پاکدست و قابل اعتماد است که وزنه‌ای مهم در سطح ملی برای پیشبرد جریان تغییر و تحول و مبارزه با فساد به شمار می‌رود

اگر تفکرات قومی و حاشیه و متن را کنار گذاشته و به آگاهی مردم اعتماد کنیم، اگر همیشه در نظر داشته باشیم این حضور و دغدغه و اراده مردم آبادان است که می‌تواند در انتخاب‌هایشان موثر واقع شود آن وقت دیگر"دکتر غلامرضا فیروزی" که جزء چهره‌های باسابقه، اصلح و مورد اعتماد اصلاح‌طلبان در خوزستان و آبادان است، و سابقه روشنی برای تلاش در جهت تثبیت اصلاحات و اعتدال در این منطقه داشته

نیازی نیست، نگران باشیم در شهری که در شرایط مهم تاریخی مردم آن نشان داده‌اند تنها به شناخت، سلامت و صداقت رای می‌دهند نه قومیت، مصلحت و... و خوب و بد و سلامت و فساد فکری و رفتاری افراد را به خوبی می‌شناسند، چه کسانی چگونه می‌توانند بر موج نیاز، عدم آگاهی یا تبلیغات قومی و حاشیه و متن سوار شده و مطابق گذشته حق مردم را ضایع کنند.