آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۸۰۴۶۸
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۳
با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود، نیستند.
به گزارش فیدوس: با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود، نیستند.
دستگاه‌های مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. 
در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند.
بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسه های پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از رهبر معظم انقلاب و هـر یک از دستگاه‌های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
از ابتدای سال 1398 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مأذون از رهبر معظم انقلاب به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجـوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت 100 درصد دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. 
هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف اسـت عملکرد این بند را هر 6 ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

منبع: ایرنا
Histats.com START (standard) Histats.com END