آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۷۲۱۹۱
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۹
به راستی حاکمیت ودولت باوجود چنین مدیرانی درخوزستان چه انتظاری ازاسماعیل بخشی دارد؟!
انصاف داشته باشیم .اسماعیل بخشی کارگری است که باهیچ رادیو وتلویزیون خارجی ومعاند مصاحبه نکرده است .اسماعیل بخشی صاحب خانه های تودرتو برای فرار ومخفی کاری نیست.اسماعیل بخشی باجورج سوروس وکارمند سازمان سیا دیدارنداشته است.اوبه هیلاری کلینتون وموساد ایمیل نزده است .او همان کسی است که گفت:"اعتصاب زیبا ومسالمت آمیز".

ای اسماعیل ای برادر من 
یادت صبحانه ای است که در روز اول انقلاب خوردم /رضابراهنی -شعربلنداسمعیل
به گزارش پایگاه خبری فیدوس؛ وضعیت اسماعیل بخشی نمی تواندتا ابد اینقدر نامشخص بماند.شاید درآنجایی که هست به سرنوشت زهراکاظمی وستاربهشتی وروح الامینی دچار شود ،شاید  بیرون بیاید و برود آن طرف آب وشبیه منصور اسانلو هرروز ازیک تلویزیون یارادیو بی ربط به کارگران یاباربط به کارگران درباره جایی که بوده افشاگری کند.شایدهم  که بیرون هم نیاید هیچ طوری.شاید  نامش برود کنار نام نرگس محمدی وآرش صادقی ودرگیر  بشود بابیماری جسمی واعتصاب غذا های مکرر.چهره زرد وتن نحیفش عکس بشود و بچرخد توی فضاهای مجازی بعد هم شاید برودروی پلاکاردهای نقض حقوق بشر.
نتیجه این دست برخوردها بافعالان کارگری ،معلمان،روزنامه نگاران،حقوق دانان ...که اندکی بیش از بقیه خط قرمزهارا عبورکرده اند به راحتی قابل پیش بینی است .هم برای ناظران سیاسی وهم برای مسولین دولتی وهم برای افرادی که ابتدا برای دنبال کردن مطالبات صنفی وحقوقی شان ازاین اتاق به آن اتاق رفتند وهیچ کس به نامه ها وطومارها وخواسته هایشان وقعی ننهاد. آنان ناخواسته تبدیل به چهره هایی شدند فراتر از موضوع شان.ونهایتا جامعه بیش ازپیش به سرنوشت ونتایج خواست های اولیه آنان حساس ترشد وبه همان نسبت به گفتار وکردار آنها بااعتماد تر.
حالا که نتیجه چنین حرکت هایی ازسوی فعالین صنفی مدت های مدیدی است که معلوم است سوال قابل طرح این است :هدف ازاین برخوردها چیست؟
هدف ازدستگیری اسماعیل بخشی چیست؟ هدف ازاین همه دوگانگی پیرامون وضعیت این کارگر زحمتکش چیست؟اینکه چون  یک ماه یادوماه ازحقوق کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده است یا یک ماه ازحقوق کارگران دیپلمه وزیر دیپلم!!فولاد اهواز پرداخت شده یاخواهد شد یادرحال پیگیری برای پرداخت شدن است به معنای تمام شدن ماجرااست؟.پرداخت ها فقط بخشی از موضوع کارگران خوزستانی است .آزادی بیان وآزادی بعد ازبیان وآزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز بدون سلاح واطلاع ازسرنوشت کسانی که به عنوان نماینده کارگران مسولیت سخن گویی رابر عهده می گیرند بخش دیگری از موضوع جامعه کارگری خوزستان است.(ودرآینده شایدجامعه روزنامه نگاران مستقل)
شایعه آزار وضرب وشتم اسماعیل بخشی درحالی به صدر اخبار رسانه های خارجی وداخلی وفضاهای مجازی آمده است که همزمان درخوزستان سمینار حقوق شهروندی باهزینه دولت برگزار می شود .دبیر هیات عالی نظارت سازمان اموراداری واستخدامی کشور درحالی از"تبدیل شدن حقوق شهروندی به گفتمان ملی"سخن سرایی می کند که کارگران ملی فولاد برای طلب حقوق ماهیانه شان دوخیابان بالاتر دست به اعتراض زده اند وازسوی  همه مدیرانی که مسول پاسخ گویی به شهروندان هستند نادیده گرفته شده اندوبه موازات آن در115کیلومتری اهواز کارکنان نیشکر هفت تپه چندین روزاست که ازسرنوشت همشهریشان  یعنی اسماعیل بخشی بی خبرند.
اسفناک ترازاین همایش نمایشی برخورد رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان باموضوع حقوق شهروندی است آن هم دربرهه ای که برخی ازپرجمعیت ترین خیابان های اهواز درپی یک نوبت بارش باران شبیه ونیز شده اند وکسی نیست که به این مردم کلافه پاسخی روشن درباب ضایع شدن حقوق شهروندی شان بدهدچراکه آقای امید حاجتی پیگیر اجرای طرح "برخط"است که به تعبیر خودشان مصداق اهمیت بخشی به حقوق شهروندی است .طرحی که به موضوعاتی ازقبیل حذف اخذ کپی مدارک ازمردم درادارات وهمچنین دسترسی آسان به مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان انتخابات می پردازد.
به راستی حاکمیت ودولت باوجود چنین مدیرانی درخوزستان دراین برهه زمانی ،چه انتظاری ازاسماعیل بخشی یااسماعیل های بخشی باید داشته باشد.
اگر نماینده کارگران مستقل بلندگو به دست نگیرد ودرباب حقوق ومطالبات به حق کارگران ،خصوصی سازی ناقص وناکارآمد،پرداخت نکردن به موقع دستمزدها،قطع کردن بن کالا ...سخن نمی گفت واز مزد کار خودش وحقوق خانواده اش به عنوان شهروند دفاع نمی کرد آیا مدیرانی ازنوع رییس سازمان مدیریت یادبیر هیات عالی نظارت ...پیگیر حقوق او وهمکارانش بودند؟
به جزاسماعیل بخشی ،کدام مدیر دولتی ازتخلفات آن دومدیر فراری سخن گفت؟اگر اسماعیل بخشی نبود ما(همه ما)از کجا می توانستیم درباره دزدی ها وموضوعات دیگر کارخانه نیشکر هفت تپه باخبر بشویم؟
انصاف داشته باشیم .اسماعیل بخشی کارگری است که باهیچ رادیو وتلویزیون خارجی ومعاند مصاحبه نکرده است .اسماعیل بخشی صاحب خانه های تودرتو برای فرار ومخفی کاری نیست.اسماعیل بخشی باجورج سوروس وکارمند سازمان سیا دیدارنداشته است.اوبه هیلاری کلینتون وموساد ایمیل نزده است .
اسماعیل بخشی فقط اسماعیل بخشی است همان کسی که گفت:"اعتصاب زیبا ومسالمت آمیز".
اگر می خواهیم ازشهروند دفاع کنیم ازاسماعیل بخشی حرف بزنیم که ساکن اولین شهر جهان است ازاودفاع کنیم که همه شهروندان خوزستانی چشم به راه آزادی وسلامتی اش هستند.

ماندانا صادقی روزنامه نگار -آبادان
97/9/9
Histats.com START (standard) Histats.com END