آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۵۵۸۵۹
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۵
تعرفه‌های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد در هیات وزیران مصوب شد که بر این اساس، هزینه نشست و برخاست هر هواپیما به ازای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما، ۵ دلار تعیین شده است.
به گزارش فیدوس: هیات وزیران در مصوبه‌ای، تعرفه‌های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است. خبرگزاری مهر متن کامل این مصوبه را منتشر کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۱۱.۱۸به پیشنهاد شماره ۹۶۲.۱۰.۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع بند (۲-۱۲) الحاقی دستورالعمل شماره ۶۷۳۲۳/ت ۵۳۲۲۴ ه مورخ ۱۳۹۵.۶.۶ به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

جدول شماره ۳ (تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی)


ردیف

شرح خدماتبهای خدمات پیشنهادیتوضیح و استثناء
پروازهای بین المللیپروازهای داخلی
۱استفاده از وسایل ناوبری و مخابراتی و سرویس های مراقبت پرواز از هر هواپیما در پروازهای عبوری و بدون توقف و یا با توقف در ایرانکه از قلمرو هوایی ایران استفاده می نماید.برای هر تن وزن هواپیما در یک کیلومتر ۰.۰۰۴ دلارمعادل بیست و شش (۲۶درصد) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده

-محاسبه مسافت مسیر کوتاهترین  راه هوایی مربوط بر اساس نقشه های هوانوردی در نظر گرفته می شود.

-حداقل بهای خدمات برای هر پرواز بین المللی ۱۰۰ دلار و پروازهای داخلی معادل ۵۰درصد ریالی آن تعیین می شود.

-هواپیماهای زیر ۲ هزار کیلوگرم مشمول ۷۰درصد تخفیف خواهند شد.

-هواپیماهای عبوری خارجی که جهت اخذ سرویس های خاص در ایران توقف نمایند مشمول ۵۰درصد تخفیف خواهند شد.

۲

نشست و برخاست برای هر دفعه LANDINGFEE

برای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای بین المللی ۶ دلار

---------------------------

برای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاهی که دارای سرویس برج و تقرب پرواز است، ۵ دلار

-----------------------------

برای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاهی که دارای سرویس برج مراقبت می باشد، ۴ دلار

--------------------------------

برای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاهی با باند آسفالت و سرویس رادیویی ۳ دلار

معادل بیست و شش (۲۶درصد) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده

-بین ساعت ۲۱ الی ۵ صبح به وقت محلی ۲۰درصد بهای خدمات اضافه دریافت و برای پروازهای داخلی ۲۰درصد تخفیف داده می شود.

-حداقل بهای خدمات نشست و برخاست برای پروازهای بین المللی ۱۰۰ دلار و برای پروازهای داخلی معادل ۵۰درصد ریالی آن و برای هواپیماهای زیر ۲ هزار کیلومتر معادل ۳۰درصد ریالی آن می باشد.

-حداقل بهای خدمات به ازای هر T&G برای هواپیماهای زیر ۲ هزار کیلوگرم آموزشی معادل ۲۰درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده می باشد.

-در صورت پرواز در ساعات خارج از ساعات عملیاتی فرودگاههای ۲۵درصد بهای خدمات نشست و برخاست اضافه دریافت می گردد.

- در فرودگاههایی که سرویس رادار اپروچ ارائه می شود یک دلار به تعرفه های مصوب اضافه می گردد.

-از کلیه پروازهای غیربرنامه ای و یا فوق العاده ۲۵ درصد خدمات اضافه دریافت می گردد.

-در صورتی که بعد از برخاستن هواپیما از فرودگاه مبداء به دلیل نقص فنی و امنیتی ناچار به بازگشت به همان فرودگاه باشد از پرداخت هزینه های نشست معاف خواهد بود.

۳تواقف هواپیما PARKING FEEبرای هر ساعت توقف بین ساعات ۵ صبح الی ۲۱ به وقت محلی ۵درصد بهای نشست و برخاست وبرای هر ساعت توقف بین ساعت ۲۱ الی ۵ صبح به وقت محلی ۱۰درصد نشست و برخاستمعادل بیست و شش (۲۶درصد) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شدهمدت توقف اولیه معاف از پرداخت در فرودگاههای کشور ۲ ساعت می باشد. از هر هواپیمایی که به دستور مقامات صلاحیت دار کشور ناگزیر به توقف غیرعادی باشد از این بابت وجهی دریافت نمی شود. در محاسبه ساعات توقف، کمتر از نیم ساعت معادل ۳۰ دقیقه و بیشتر از نیم ساعت معادل یک ساعت محسوب خواهد شد.
۴تسهیلات روشنایی LIGHTING FEE

برای هر بار استفاده از تسهیلات روشنایی در هر نشست و یا هر برخاست در فرودگاههای بین المللی کشور ۶۰ دلار

------------------------------

برای هر بار استفاده از تسهیلات روشنایی در هر نشست و برخاست در فرودگاههای دیگر ۵۰ دلار

معادل بیست و شش (۲۶درصد) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شدهبرای هر بار حرکت هواپیما در محوطه فرودگاه که منجر به برخاستن نگردد، ولی قسمتی از وسایل روشنایی استفاده شود، از هر هواپیمای خارجی ۳۰ دلار و از هر هواپیمای ایرانی، معادل ریالی آن دریافت می گردد.
۵

بهای توقف در آشیانه

HANGER CHATGE

یک ساعت اولیه معاف و برای هر ساعت توقف اضافی تا ۲۴ ساعت، برای هر تن وزن هواپیما، ۰.۲ دلار

------------------------------

از ۲۴ ساعت تا یک هفته به ازای هر روز و هر تن وزن هواپیما، ۳.۲ دلار

---------------

از یک هفته تا یک ماه به ازای هر روز و هر تن وزن، ۲.۹ دلار

-------------------

از یک ماه به بعد به ازای هر روز و هر تن وزن ۲.۵ دلار

معادل بیست و شش (۲۶درصد) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شدهدر صورتی که آشیانه مجهز به تاسیسات برودتی و حرارتی باشد، علاوه بر نرخهای مقرر ۵۰ درصد اضافه دریافت می گردد.
۶

* *هزینه سر و صدا

NOISE & GAE EMISSION CHARGE

۵۰ درصد بهای خدمات نشست و برخاست در روزمعادل بیست و شش (۲۶درصد) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شدهاز ساعت ۲۱ الی ۵ صبح به وقت محلی علاوه بر نرخهای مقرر ۱.۵ دلار برای هر تن وزن جهت پروازهای خارجی و برای پروازهای داخلی معادل ریای آن دریافت می گردد.
۷هزینه خدمات نظارت عالیه بر طراحی عوامل پروازی و ساختمانهای اصلی و فرعی (فرودگاههای اختصاصی غیرمربوط به شرکت فرودگاههای کشور)۲ درصد بهای برآورد شده۲ درصد بهای برآورد شده۱
۸هزینه ارائه خدمات سوختگیری از شرکت ملی نفت یا عاملین مربوطه۲ درصد بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما۲ درصد بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیماهواپیماهایی که نسبت به سوار یا پیاده نمودن مسافر اقدام ننماید از پرداخت هزینه های این بند معاف هستند
۹

هزینه استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی

AIRPORT SERVICEC CHARGES

از هواپیماهای مسافری در پروازهای بین المللی ۱۰۰ دلارمعادل بیست و شش (۲۶درصد) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده
۱۰هزینه حفاظت از هواپیمابرای محافظت از هواپیماهای خارجی (در صورت درخواست ذینفع)، در فضای ایرون (پارکینگ فضای باز) برای هر ساعت ۶۰ دلاربرای محافظت از هواپیماهای  برای هر ساعتبیست و شش (۲۶درصد) درصد ریالی، با نرخ ارز اعلام شده

"فیدوس" نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمیکند
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
Histats.com START (standard) Histats.com END