آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۵۰۳۶۸
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۴
افشای جزییات بدهی ۹۸ میلیارد تومانی استقلال تا تیر ۹۵
باشگاه استقلال تهران به همراه پرسپولیس جزو چهار سهمیه فوتبال باشگاهی ایران در آسیا هستند که این روزها به دلیل بدهی‌های سنگین در خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که باعث نگرانی بسیاری از هواداران فوتبال و حتی دولت شده اما به راستی بدهی واقعی باشگاه استقلال تهران چقدر است؟
به گزارش فیدوس: بر اساس گزارش‌های حسابرسی انجام شده در ادوار مختلف بدهی‌های باشگاه استقلال در سه دوره مالی از بدو تاسیس تا پایان تیر ۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان می‌شود.
باشگاه استقلال تهران به همراه پرسپولیس جزو چهار سهمیه فوتبال باشگاهی ایران در آسیا هستند که این روزها به دلیل بدهی‌های سنگین در خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که باعث نگرانی بسیاری از هواداران فوتبال و حتی دولت شده اما به راستی بدهی واقعی باشگاه استقلال تهران چقدر است؟
گزارش رسمی حسابرسان مالی که در مقاطع مختلف زمانی و بنا به درخواست وزارت ورزش و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، نشان می‌دهد که این باشگاه بدهی‌های هنگفت و اعلام نشده‌‌ بسیاری دارد. مطابق اسنادی که در اختیار ایسنا قرار دارد، باشگاه استقلال تهران طی حسابرسی انجام شده در سه مرحله و با تاریخ‌های زمانی پیوسته تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان بدهی دارد. این در حالی است که اگر قراردادها و بدهی‌های مانده یک سال گذشته استقلال را به آن اضافه کنیم این رقم به بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان خواهد رسید. بدهی‌های باشگاه استقلال در سه دوره مالی از بدو تاسیس تا 31/۴/۹۳، دوره مالی ۹4- ۹3 دوره مالی ۹5-۹4 مورد بررسی دقیق قرار گرفته که نتایج آن طبق جدول ذیل ارائه می‌شود.
حسابرسان رسمی موارد ذیل را در خصوص مقادیر جدول بدهی قابل توجه دانسته‌اند:
1- با توجه به اینکه آقای افشارزاده از تاریخ 22/7/۹۳ سرپرست باشگاه استقلال منصوب شد. بنابراین بدهی ایجاد شده از تاریخ 1/5/۹4تا 31/۴/۹5 به مبلغ 215311511545 ریال مندرج در جدول بالا کاملا مربوط به زمان تصدی ایشان می‌باشد.
2- با توجه به اینکه از پایان سال مالی منتهی به 31/4/95 در زمان تهیه گزارش مالی کمتر از یک ماه سپری شده تعدادی از اسناد هزینه‌ای و بدهی‌های ناشی از آنها و همچنین قسمت عمده‌ای از پرداخت‌های ‌اسپانسر به دلیل عدم واریز به حساب باشگاه و عدم ارائه مستندات کامل در حساب‌ها منظور نشده است.
3- بدهی مالیاتی باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال طبق نامه شماره
2215/5/ص مورخ 14/۵/۹۴ اداره کل امور مالیاتی شمیران تا پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ 312928963302 ریال ۵ بوده که عمدتا مربوط به بدهی مالیاتی قرارداد‌های بازیکنان و مربیان در سنوات اخیر می‌باشد.
4- وجود رقم منفی (882000000000-)در بدهی بابت پیش‌دریافت‌ها به دلیل کاهش مبالغ پیش‌دریافت‌ها در سال مالی ۹4-۹3 و تادیه آن در آن سال می‌باشد.
5- جمع کل قراردادهای بازیکنان و مربیان در فصل ۹5-۹4 مبلغ 195224573 ریال بوده که از این مبلغ 30068550000 ریال توسط آقای سبک‌دست و مبلغ 34120000000 ریال توسط آقای شیرازی ‌اسپانسرهای باشگاه استقلال و مبلغ 8650315979 ریال نیز توسط باشگاه پرداخت شده است که با احتساب مالیات متعلقه و بدهی‌ها و جرایم مانده‌بدهی باشگاه از بابت بازیکنان و کادر فنی مبلغ 87865746151 ریال است.
6- از کل بدهی باشگاه به مبلغ 984973124170 ریال، مبلغ 351522641366 ریال ۸ معادل 7/35 درصد از کل بدهی بابت قرارداد بازیکنان و مربیان بوده و بدهی مالیاتی باشگاه نیز مبلغ 312928963353 ریال ۸ معادل 8/31 درصد کل بدهی باشگاه است.
نتایج حاصله از بررسی صورت‌های مالی 
زیان انباشته: بر اساس صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مبلغ زیان انباشته در پایان سال مالی منتهی به 31/۴/63 مبلغ 205424688733 ریال بوده است که این مبلغ در پایان سال مالی منتهی به 31/۴/۹۴ به مبلغ 419952169246 ریال رسیده است.
نکته: در بازه زمانی فصل فوتبالی 
۹4-‌۹3 (از1/۵/۹۳ تا 31/۴/۹۴) زیانی به مبلغ 214417480513‌ ریال در باشگاه استقلال ایجاد شده که بیش از کل زیان انباشته باشگاه تا قبل از آن بوده است.
جدول درآمد و هزینه سال مالی
۹5- ۹4
به گزارش ایسنا، با توجه به عدم ثبت قسمت عمده‌ای از اقلام درآمدی ناشی از کمک‌های ‌اسپانسر و به دلیل عدم واریز به حساب باشگاه و همچنین هزینه‌کرد چک‌های صادر‌شده ‌اسپانسرها به صورت مستقیم توسط مدیران باشگاه و عدم ارائه مستندات کامل به امور مالی جهت ثبت در دفاتر مالی و با توجه به اینکه از پایان سال مالی منتهی به 31/۴/۹۵ کمتر از یک ماه سپری شده است تعداد زیادی از اسناد درآمدی و هزینه‌ای ناشی از پرداخت‌های ‌اسپانسر در حساب‌ها منظور نگردیده است. بنابراین جدول ذیل با توجه به مستندات ارائه‌شده به گروه بازرسی تنظیم شده است.
نکات قابل توجه
1- در بررسی سند برون‌مرزی مربوط به اعزام تیم به کشور سوئد جهت بازی دوستانه با تیم‌‌هاماربی با توجه به پرداخت هزینه رفت و آمد توسط تیم میزبان (هاماربی) و عدم وجود ناظر و همچنین قرارداد ‌یا تفاهمنامه در خصوص نحوه پرداخت هزینه‌های این رویداد و با توجه به اعزام ۳۶ نفر به این سفر‌، در بررسی انجام شده مشخص شد مبلغ پرداختی توسط باشگاه‌هاماربی به شرکت سهند جهت نفرات اعزامی بیش از دو برابر مبلغ گران‌ترین نوع پروازها بوده است.
2- طبق دفاتر مالی در سال مالی ۹5-94 هشت نفر تنخواه دریافت ‌کرد‌ه‌اند که از این هشت نفر مسوول رسیدگی اسناد مالی و مدیر تیم ملی تسویه و مابقی نیز در مجموع مبلغ 172566900ریال بدهکار می‌باشند.
هیات مدیره در خصوص سقف و نحوه پرداخت تنخواه و اخذ صحیح ضمانت لازم در این خصوص دستورالعملی را بر اساس مجموعه قوانین شرکت‌های دولتی و قانون محاسبات عمومی مصوب نکرده است.
3- با توجه به عدم تعیین تکلیف چک‌های بین‌راهی حساب بلوکه‌شده باشگاه به شماره 21/۸۵۹۵۴۸1 بانک ملت شعبه پل مدیریت هیچ‌گونه اقدامی در خصوص تعیین‌تکلیف حساب فوق‌الذکر صورت نپذیرفته است.
Histats.com START (standard) Histats.com END