آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۵۰۰۱۰
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۵
دبیر شورای مناطق آزاد:
مرتضی بانک در مراسم افتتاحيه نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري كشور در جزيره كيش گفت: اقتصاد امروز به اولویت اول ایران تبدیل شده و باید با حرکتی هدفمند و باثبات، بخش خصوصی و دولت هم پیمان با هم، آن را به سمت توسعه هدایت کنند
به گزارش فیدوس: مرتضی بانک در مراسم افتتاحيه نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري كشور در جزيره كيش گفت: اقتصاد امروز به اولویت اول ایران تبدیل شده و باید با حرکتی هدفمند و باثبات، بخش خصوصی و دولت هم پیمان با هم، آن را به سمت توسعه هدایت کنند؛ این در حالی است که اقتصاد ایران ظرفیت های قابل توجه درونی دارد که از جمله آن دستیابی به بازار 400 میلیون نفری، شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی، دسترسی بسیار مهم و استراتژیک دریایی، مزیت های زیست محیطی و پتانسیل های معدنی و نیروی کار جوان و تحصیلکرد و از همه مهم تر امنیت است؛ پس بدیهی است که این مزیت ها به عنوان ابزارهای کاربردی مورد استفاده قرار گیرند، می توان انتظار داشت اقتصاد ایران در افق میان مدت به جایگاه خوبی در منطقه برسد.
 این هدف زمانی محقق می شود که بخش خصوصی و دولت با نگاهی غیرسیاسی و با عزمی همسو، به سمت برنامه های توسعه گرا پیش روند و عمل به برنامه ششم توسعه و توجه به برنامه اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای تحقق این ایده را فراهم می آورد، امروز کشور از نظر بسترهای قانونی، در موقعیت مناسب است و البته بهره گیری از این امکانات، به استفاده از خرد جمعی و نگاه کارشناسی نیازمند است.
امروز در ایران بخش خصوصی تا حد بیشتری و بخش دولتی تا حدودی، راه خود را از مسیر واردات به سمت صادرات پیدا نموده است و این مسیر در ابتدای راه است؛ اما در این دوره تجربه گرانبهایی است که باید با برنامه ریزی و تاکید بیشتر ادامه یابد؛ برای تحول اساسی در اقتصاد ایران باید فهمی دقیق از راهبردها و درک مناسبی از موانع داشت، در حالیکه اکنون فضای نامناسب کسب و کار دغدغه همه فعالان اقتصادی است.
مناطق آزاد نقش اصلی در اقتصاد کشور دارند و خوشبختانه این مناطق پیشران توجه به نوآوری و حمایت از تولید ملی، توسعه صادرات و همراهی با کارآفرینان هستند؛ ضمن اینکه ایده اقتصاد درون زا و برون گرا، پیاده سازی شده است؛ پس باید بسترهای مناسب برای به فعلیت درآوردن پتانسیل مناطق آزاد را مهیا کرد.
به کارگیری 275 هزار شاغل در بخش خصوصی در مناطق آزاد کشور نشان می دهد تعامل دولت و بخش خصوصی در این مناطق می تواند اعتلا یاید.
این مهم زمانی محقق می شود که بخش خصوصی با اطلاع کامل از مزیت های کسب و کار در این مناطق قدم به عرصه گذارد و دولت نیز متعهد می ماند تا با حذف تمامی زواید بروکراتیک و مخل کسب و کار بسترهای مناسبی را برای توسعه کارآفرینی در این مناطق مهیا سازد.

امروز دولت به عنوان مجری توسعه در کشور دریافته که بخش خصوصی برای انجام فعالیت های سودمند نیاز به بسترهای مناسب دارد.

سازمان های مناطق آزاد امروز برنامه هایی هدفمند در جهت تشویق سرمایه گذاران برای حضور موثر تر در این مناطق را در دست دارند | این سازمان ها اعتقاد دارند تولید ملی در بستری رشد می یابد که دولت به عنوان بازوی نظارتی و حاکمیتی در خدمت بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار قرار گیرد. این نوعی نگاه مترقی و آزمون شده در اقتصاد جهانی است.

Histats.com START (standard) Histats.com END