آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
 
۰۵ / ۰۵ / ۱۳۹۶
/
Histats.com START (standard) Histats.com END