آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۴۴۱۸۴
تعداد نظرات: ۱۶ نظر
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۳
وقتی سیاست لگد به اقتصاد و منافع مردم آبادان و خرمشهر می‌زند
به گزارش فیدوس وقتی نمایندگان که وظیفه قانونگذاری دارند مبدل به پیگیری کنندگان موضوع یک پیمانکار می‌شوند و از سوی دیگر مدیر سرمایه‌گذاری که کارش اقتصادی است برای عضویت در هیئت مدیره به دنبال جمع آوری امضاء سیاسی می‌رود شرایط اقتصادی منطقه می‌شود این که می‌ بینیم.
به گزارش فیدوس خبرگزاری ایرنا آبادان امروز با انتشار مطلبی اقدام به طرح مطالب و مسائلی کرد که بدون تردید دقت در آن و ریشه‌یابی‌اش همانطور که نویسنده خبر اشاره کرده است، می‌تواند روشنگر گوشه‌های پنهان از مسائل و مشکلا مدیریتی معاونت اقتصادی منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر باشد.

در حالی که گزارش تهیه شده توسط بازرسی دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد با تائید امور مالی و بازرسی سازمان منطقه آزاد اروند سال گذشته حاکی از بروز تخلفات گسترده مالی در بازار کنزالمال بود و به صراحت موضوع لزوم رسیدگی قانونی سریع و خلع یدپیمانکار مذکور به دلیل مشکلات مالی عدیده طرح شده بود، در همان زمان معاونت سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند جلسه‌ای با حضور نمایندگان آبادان و خرمشهر برای دادن بخشودگی به پیمانکار این بازار از محل بدهی میلیاردی به سازمان منطقه آزاد اروند از محل پرداخت کرایه و معوقات آن و تمدید این قرار داد برگزار کرد. اما آن جلسه با دخالت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مدیر عامل و هیئت مدیره اروند و مخالفت دو نماینده آبادان دکتر شرفی و دکتر مختار با موضوع نتیجه‌ای در بر نداشت.

در همان زمان با فشارهای وارد شده قرارداد پیمانکار مذکور برای شش‌ماه تمدید شد که این تمدید طبق قانون و قرارداد پیمانکار 15 ماه گذشته به پایان رسید و این آغاز فشار و پیگیری بعضی نمایندگان آبادان و خرمشهر و معاونت سرمایه‌گذاری اروند به شکلی عجیب و سئوال برانگیز در حجم شایعات در خصوص تمدید قرارداد این پیمانکار بود که با پافشاری اعضاء هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند و نظر دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیر عامل این سازمان این مهم از اساس محقق نشد.

در این میان طی ماه گذشته سناریوهای مهندسی شده متعددی برای ایجاد جو روانی علیه هیئت مدیره و تصمیم قانونی منطقه آزاد و عدم رد دیون پیمانکار بدهکار طراحی شد، از طراحی تجمع‌های صوری به نفع پیمانکار کنزالمال برابر فرمانداری در روز تعطیل و زمان برگزاری یک جلسه که با هشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی محقق نشد، تا مهندسی خبری بسته شدن بازار توسط سازمان که طراحی آن بر عهده پیمانکار سابق طبق شواهد بود و با سرعت و شدت عمل مدیر عامل سازمان و همکاری نیروهای انتظامی برهم خورد، تا طراحی این موضوع که گرفتن بازار کنزالمال طبق قرارداد از این پیمانکار موضوعی قومی است، یا طرح این مسئله که باعث از بین رفتن اشتغال در خرمشهر است، همه اینها در حالی می‌باشد که مقامات اجرایی خرمشهر، امام جمعه شهرستان و نزدیک به نود درصد کسبه خرمشهری نه تنها نظر بر مشکلات این پیمانکار و صلاح نبودن انجام کاری فراقانونی در خصوص ایشان داشتند که کار قانونی سازمان در خصوص پایان قرارداد و تحویل گرفتن بازار را تائید کردند و مورد حمایت قرار دادند.

این سناریوها را در کنار برنامه‌ریزی عمدی یا غیر عمدی برای خارج کردن بازار با ایجاد محدودیت‌های مختلف از دایره استفاده از امتیاز اعطاء شده توسط رئیس جمهور و وارد کردن تجار غیر بومی و بومی به جای 200 هزار خانوار بازاری آبادانی خرمشهری قرار دهید که بر خلاف تبلیغ بعضی که خود را مدافع حقوق و اشتغال مردم اروند معرفی می‌کنند بزرگترین ضربه به مهمترین نهاد اشتغال بخش خصوصی در آبادان و خرمشهر است.

در این زمان اما کثیف‌ترین مهندسی علیه این تصمیم قانونی تلاش عده‌ای برای قومی جلو دادن موضوع بود، خلع ید پیمانکار بهره‌بردار پس از مهلت قانونی قرارداد به صورت روشن اساساً ربطی ضایع شدن حق کسبه خرمشهری فعال در بازار نداشت، مگر اینکه پیمانکار مربوطه مطالبات ایشان را که با عنوان پول پیش دریافت کرده بود پرداخت نمی‌کرد و از اساس اعتراض کسبه در خصوص: دریافت اجاره بالاتر از نرخ قانونی توسط پیمانکار، دریافت نرخ برق بالاتر از نرخ قانونی، دریافت هزینه انبارداری بالاتر از نرخ قانونی، دریافت پول پیش از کسبه بر خلاف قانون یکی از دلایلی بود که  سازمان تصمیم گرفت با پایان پیمان پیمانکار فعلی شرایط را برای واگذاری بازار از طریق شرکت توسعه به کسبه بازار فراهم سازد.

طراحان سناریو کنزالمال اما از چه چیزی در خصوص پایان این قرارداد در هراس هستند، می‌گویند حمایت از سرمایه‌گذار، اما سئوال اینجاست که وقتی کل هزینه بازسازی همان ابتدا از محل پول پیش کسبه دریافت شده و چند برابر آن از ایشان به انواع مختلف مبلغ طی سه سال گرفته شده است، کدام سرمایه‌گذاری بدون انتفاع بوده، چرا ایشان اصرار دارند که این قرارداد برخلاف قانون و تحت فشار تمدید شود!؟

به نظر می‌آید باید در این خصوص پیگیر شایعات مبنی بر نگرانی بعضی در خصوص مبالغ پرداخت شده جهت هزینه‌های سیاسی، غیر سیاسی و مبالغ خاص شویم. پیگیری که تائید صحت یا عدم صحت آن بر عهده نهادهای امنیتی و نظارتی در استان و کشور است. ورود اطلاعات سپاه ولیعصر و خرمشهر در این خصوص، همچنین وزارت اطلاعات و نهادهای قضایی بتواند روشنگر ابعاد این فشارها و دفاع‌ها و تبدیل کردن یک قرارداد پیمانکاری به پرونده‌ای قومیتی برای ایجاد فشار جهت انجام کاری غیر قانونی لازم باشد.

در نظر داشته باشیم اگر قرار شود هر قرارداد پیمانکاری با این شرایط به افراد داده شود و پیمانکاران بتوانند با سیاسی کردن امور امتیاز از دولت و دستگاه اجرایی بگیرند دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و فساد همه دستگاه‌ها و موقعیت‌های سیاسی را تا بن دندان گرفتار و مدیون خود برای گرفتن امتیاز خواهد کرد.

اما سناریو جدید طرح موضوع بازار اروند است. اینجا سئوالاتی بیش از آنکه خبرنگار ایرنا مطرح کرده مورد نظر می‌باشد:اگر فرض مثال قرارداد بازار اروند خلاف قانون منعقد شده، بجز معاونت سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند چه کسی مسئول نظارات، پیگیری و برخورد اولیه با تخلف بوده است؟ اگر از بازار اروند قاچاقی طبق نوشته خبرنگار ایلنا انجام شده بجز معاونت سرمایه‌گذاری چه کسی وظیفه گزارش آن را برعهده داشته است و این گزارش به کجا اعلام شده است، آیا در طرح 150 صفحه‌ای تحقیق و تفحص که مدیر فعلی سرمایه‌گذاری منطقه نماینده سازمان در خصوص تعامل در تهیه آن بوده، به این موارد در همکاری با تحقیق کنندگان اشاره شده است، طرح صد و پنجاه صفحه‌ای موجود است و معاونت اقتصادی می‌تواند در موضوع آن پاسخگو باشد.

مکرراً در گزارش ایرنا اشاره به نقش حراست سازمان از گذشته تا امروز با افعال"بوده است" و "شده است" شده، و محفلی نامشخص که ظاهراً خبرنگار ایرنا اسناد آن را در دست دارد در کنار حراست مسئوال ایجاد رانت مالی معرفی شده است، سئوال ما اینجاست اگر حراست سازمان در موضوع ایجاد یک رانت و قراردادی غیرقانونی نقش داشته است، این اطلاعات چطور در اختیار معاونت سرمایه‌گذاری نبوده و بر اساس چه معیاری ایشان بر خلاف اعتماد مدیرعامل و هیئت مدیره منطقه آزاد اروند در خصوص پیگیری ابطال آن کاری انجام نداده‌اند و اگر انجام داده‌اند و اسناد آن را به هیئت تحقیق و تفحص از منطقه در سال گذشته و هیئت مدیره انتقال داده‌اند مستندات آن باید موجود باشد و طبق قانون گردش آزاد اطلاعات به عنوان حق قانونی در اختیار رسانه برای انتشار قرار گیرد.

انتشار خبر ایرنا بیش از گذشته روشن کرد ضعف در عدم حضور دائم مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند در منطقه، و پروازی بودن ایشان، همچنین سیاسی شدن مسائل حوزه ایشان با توجه به تلاششان از طریق امضاء نمایندگان جهت عضویت در هیئت مدیره منطقه آزاد اروند چه اندازه به مردم و منطقه آسیب وارد کرده است.

انتشار گزارش حاوی پرسش و مطالب خاص ایرنا فرصتی است تا مدیرعامل محترم منطقه آزاد اروند در خصوص پایان دادن به این شرایط سیاسی با اعلام خاتمه خدمت این مدیریت و پاکسازی سازمان اقتصادی منطقه آزاد از روابط سیاسی اقدام کرده و هیئت مدیره از ایشان در این موضوع حمایت کنند.

طرح مسئله بازار اروند با این میزان از تخلفات اگر صحت داشته باشد، باعث جریحه دار شدن افکار عمومی مردم آبادان و خرمشهر شده است، و معاونت سرمایه‌گذاری به عنوان متولی این بازار و متولی بازار پرحاشیه کنزالمال بدون تردید بیشترین مسئولیت در خصوص این وضع را برعهده دارد.

 

 

 
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
0
0
فیدوس دمت گرم
ابوذر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
0
0
امیدوارم هر چه زودتر دستور قضایی اجرا و شر بابارحمتی از سرمون کم بشه
حبیب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
0
0
مرگ بر مدیران بی لیاقت و حرام خور
فیدوس ما حامی شما هستیم
ناهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
0
0
جای خنده داره....
بابارحمتی هرگونه کاری که بخواهد داره انجام میده ولی باز نماینده ها ازش حمایت میکنن
مگه مملکت قانون ندارا
كاسب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
0
0
از صميم قلب براي مردم ابادان و خرمشهر تاسف مي خورم كه همه درگير رانت خواري و باند بازي گروهي خاص شده ايم...در جلسه اي كه ما كسبه ي كنزالمال با معاونت سرمايه گذاري منطقه ازاد داشتيم ،ايشان در نقش يك وكيل پايه يك دادگستري براي مدير نالايق كنزالمال ظاهر شدند...حتي ادبيات گفتاريشان در حد سمتشان نبود....متاسفم براي نمايندگاني كه از مدير كنزالمال حمايت مي كنند زيرا سند سياهي در كارنامه ي كاريشان به ثبت خواهند رساند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
0
0
اين نمايندگان منفعت طلب كه دم از منافع مردم و شهر ميزنند پر واضح است به دنبال سود و منافع شخصي خودشان هستند ، و به هيچ وجه نه به مردم شهر و نه به شهر رسيدگي ميكنن ،پيمانكاري كه ادعاي مالكيت دارد و هر شخص را كه بخواهد با پول زوري كه از راه درامد مردم همين شهراست...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
0
0
ما هر چي ميكشيم از دست رانت بازي و فسادي كه توي اين دو شهر هستش ميكشيم مسئولين نميدونم چرا به جاي حل كردن مشكلات مشكل درست ميكنن
شهروند اروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
0
0
چرا آقایان معتمدی ثامری و عامر کعبی از پیمانکار سابق کنزالمال حمایت می کنند؟ چرا در مقابل اجرای حکم قانون و دستگاه قضایی مقاومت می کنند؟
رضا
|
United States
|
۲۱:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
0
0
متاسفم براى مجلسى كه عده اى نماينده...در آن قوانين تصويب ميكنند ولى عمر سياسى اين نمايندگان كوتاه است كسانى كه براى خدمت به مجلس ميروند مشخص هستند امثال حاج عبدالله كعبى سياستمدار قابل و تواناو دلسوز ، انشاالله سلامت باشند افتخار شهر و استان خوزستان
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
0
0
درود برفیدوس که اینچنین حقایق را روشن وشفاف به شهروندان میگوید.
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
0
0
درود بر فیدوس که اینچنین حقایق را روشن وشفاف به شهروندان خرمشهری وابادانی میگوید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
0
0
شب گذشته یکشنبه یک مرداد یکی از نیروهای حراست بازار به یکی دیگر از کاسبان حمله میکند سی و یکم تیر انباردار بازار که انبار را بصورت خانوادگی اداره میکند به یکی از کاسبان حمله میکند بنظرم باید هر چه سریعتر باید تکلیف بازار مشخص شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
0
0
شب گذشته یکشنبه یک مرداد یکی از نیروهای حراست بازار به یکی دیگر از کاسبان حمله میکند سی و یکم تیر انباردار بازار که انبار را بصورت خانوادگی اداره میکند به یکی از کاسبان حمله میکند بنظرم باید هر چه سریعتر باید تکلیف بازار مشخص شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
0
0
شب گذشته یکشنبه یک مرداد یکی از نیروهای حراست بازار به یکی دیگر از کاسبان حمله میکند سی و یکم تیر انباردار بازار که انبار را بصورت خانوادگی اداره میکند به یکی از کاسبان حمله میکند بنظرم باید هر چه سریعتر باید تکلیف بازار مشخص شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
0
0
شب گذشته یکشنبه یک مرداد یکی از نیروهای حراست بازار به یکی دیگر از کاسبان حمله میکند سی و یکم تیر انباردار بازار که انبار را بصورت خانوادگی اداره میکند به یکی از کاسبان حمله میکند بنظرم باید هر چه سریعتر باید تکلیف بازار مشخص شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
0
0
شب گذشته یکشنبه یک مرداد یکی از نیروهای حراست بازار به یکی دیگر از کاسبان حمله میکند سی و یکم تیر انباردار بازار که انبار را بصورت خانوادگی اداره میکند به یکی از کاسبان حمله میکند بنظرم باید هر چه سریعتر باید تکلیف بازار مشخص شود
Histats.com START (standard) Histats.com END