آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۴۰۷۶۲
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۷
طی چند روز گذشته در فضای مجازی و بعضی سایت ها مشاهده شده که به فرماندار آبادان به بهانه پیروزی دکتر روحانی در این شهر حمله شده و حتی ایشان را به طور ضمنی تهدید کرده اند. روشن است امکان دارد انتقادهایی مانند همه دوره ها وجود داشته باشد اما در موضوع انتخابات ریاست جمهوری فرمانداری آبادان بهترین عملکرد در دو دهه گذشته را ثبت کرده است
به گزارش خبرنگار فیدوس پس از پایان انتخابات متاسفانه شاهد آن بودیم که به انواع مختلف بعضی رسانه های محلی در اروند ضمن حمله ها و خبر سازی های دامنه دار علیه دولت و مراحل اجرای انتخابات ریاست جمهوری کار را به جایی رساندند که علناً فرماندار شهرستان را تهدید کرده و برای حمایت از دولت و اصلاحات تحت فشار قرار دادند.
البته این رسانه نیز در موضوع انتخابات شورا انتقاداتی دارد که خوشبختانه رئیس هیئت نظارت شهرستان در موضوع آن پیگیری جدی انجام داده اند و فرماندار آبادان نیز با ایشان‌همکاری داشته، اما نمی توان پذیرفت به بهانه رای دادن قانونی مردم به دکتر روحانی پس از آنکه طی هفته انتخابات بعضی افراد با بدترین لحن ها به دولت توهین کرده و در آبادان افترا بستند، حالا فرماندار را در موضوع انتخابات ریاست جمهوری که آراء دکتر روحانی رشد ۲۰ هزار نفری داشته است متهم کنیم و به رقیب بتازیم.
اینکه نمایندگان آیا در چهارچوب وظایف قانونی خود در مسائل ورود کرده اند یا نه روشن است، در موضوع انتخابات شوراها تنها دکتر جلیل مختار حق مداخله به عنوان رئیس هیئت نظارت استان داشته اند و در موضوع انتخابات ریاست جمهوری اختیار با شورای نگهبان و فرماندار و هیئت اجرایی و نظارت بوده است.
آزمون انتخابات ریاست جمهوری و حضور پر شور مردم را به کام ایشان تلخ نکنیم.
Histats.com START (standard) Histats.com END