آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۳۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۰
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ماکو در گفتگو با فیدوس مطرح کرد:
معاونت اقتصادي و سرمايه‌گذاري منطقه آزاد ماکو يکي از چالش‌هاي پيش رو در اين مسير را عدم ثبات در بحث قوانين دانست و گفت: آنچه سبب شده است ما با وجود جذب بالاي سرمايه‌گذار براي منطقه هنوز به اهداف مدنظرمان نرسيده باشيم مسئله عدم ثبات در قوانين است.

ابراهیم جلیلی معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد ماکو در گفتگو با «فیدوس» ايجاد زيرساختهاي مورد نياز جهت توسعه منطقه را از اولويتهاي اول منطقه آزاد ماکو دانست گفت:  همانطور که ميدانيد وجود مرز بازرگان که از ديرباز به عنوان دروازه تجارت ايران و اروپا شناخته ميشود پتانسيل ويژهاي براي منطقه آزاد ماکو ايجاد کرده است. ما در گام اول تلاش کرديم زيرساخت هاي عمراني منطقه را ايجاد کنيم.

ايجاد زير ساخت اولويت ماکو

ساخت فرودگاه ماکو در همين راستا بوده است. همچنين جادههاي منطقه نيازمند ترميم و گسترش بود که به سرعت انجام شد. ساخت پايانه صادراتي 12 هکتاري نيز از جمله اقداماتي بود که امروز در اختيار فعالان اقتصادي قرار گرفته است. ايجاد شهرکهاي صنعتي هم سبب شده است سرمايهگذاران فضاي مورد نظر را در اختيار
داشته باشند.

اگر به اين شهرکها مراجعه کنيد مشاهده ميکنيد برخي از مجتمعهاي صنعتي به صورت چند شيفتي در حال فعاليت هستند. برخي از واحدهاي صنعتي منطقه در امر صادرات محصولات خود بسيار موفق بودهاند.

  ماکو دروازه ورود به اروپا

ابراهيم جليلي ماکو را داراي موقعيتي چند وجهي در خصوص پتانسيلهاي سرمايهگذاري دانست و افزود: در کنار موقعيت ويژه جهت تبادلات بازرگاني ايجاد واحدهاي صنعتي متعدد ماکو را بدل به يکي از قطبهاي صنعتي کشور
خواهد کرد.

اين منطقه همچنين موقعيت مناسبي از جهت گردشگري دارد. ضمن آنکه منابع گوناگون طبيعي سب شده است در بخشهاي کشاورزي، دامداري نيز ما قابليت اين را داشته باشيم تا سرمايهگذاران در اين حوزه فعال شوند. در بخش معدن نيز ماکو داراي ظرفيتهاي بالقوهايست. که همه اينها وقتي در کنار هم قرار ميگيرند ما متوجه ميشويم اين منطقه چه اهميتي در بحث سرمايه گذاري
دارد.

بر همين اساس ما اولويتهاي خودمان در بحث سرمايهگذاري را به ترتيب اول: ترانزيت و بازرگاني، دوم: صنعت و معدن، سوم: گردشگري و چهارم: کشاورزي تعيين
کرده
ايم.

  عدم ثبات در قوانين چالش سرمايهگذاري در مناطق آزاد

معاونت اقتصادي و سرمايهگذاري منطقه آزاد ماکو يکي از چالشهاي پيش رو در اين مسير را عدم ثبات در بحث قوانين دانست و گفت: آنچه سبب شده است ما با وجود جذب بالاي سرمايهگذار براي منطقه هنوز به اهداف مدنظرمان نرسيده باشيم مسئله عدم ثبات در قوانين است.

گاهي تغيير يک تبصره کافيست تا سرمايهگذاران را دچار نگراني کند. در اين خصوص وقتي به قوانين مصوب براي مناطق آزاد مراجعه ميکنيم ميبينيم مشکل در ناکافي بودن قوانين نيست بلکه اجراي اين قوانين است که کارآمدي را از آنها ميگيرد. از طرف ديگر به نظر ميرسد برخي دستگاهها حاضر به پذيرش اين قوانين
نيستند.

جليلي عدم اجراي کامل مديريت يکپارچه مناطق آزاد توسط سازمان را يکي از دلايل اين بي ثباتي دانست و بيان داشت: قانون گذار به درستي پيشبيني کرده بود که براي ايجاد ثبات و تضمين امنيت سرمايهگذاري بايد در اين مناطق مديريت يکپارچهاي ايجاد شود. اما در عمل شاهد آن هستيم بطور مثال مشکلات پيش آمده با گمرک و برخي ديگر از سازمانها اين مديريت يکپارچه را از ميان برداشته است.

 

  سرمايهگذار نياز به تحليل دورنماي مناطق دارد

وقتي صحبت سرمايهگذاري مي‌‌شود بايد متوجه باشيم سرمايه گذار زماني حاضر به انتقال سرمايه خود به يک منطقه خواهد شد که دورنماي آن منطق را بتواند ارزيابي کند و همچنين بتواند توجيه اقتصادي براي حوزه مورد نظر داشته باشد.

بطورمثال ما در بخشي از پروژه ها شاهد آن هستيم سرمايهگذار با وجود تمايل بالا براي سرمايهگذاري در منطقه نگران اين است که قوانين فعلي نيز به راحتي طي يک مصوبه جديد تغيير کنند.

اين ثبات در قوانين و مديريت مهمترين عامل جذب سرمايه گذاري اقتصادي است.  ما بايد دورنماي اقتصادي کشورمان را به ثبات برسانيم. گاهي حتي مشخص بودن قيمتهاي حامل انرژي در ده سال آينده نيز ضروري است. شما فرض کنيد به عنوان يک توليدکننده  توجيه اقتصادي واحدتان وابستگي به بهره گيري از شبکه برق دارد. اگر ندانيد قيمت برق در ده سال آينده چه خواهد بود اصلا نميتوانيد براي واحد صنعتي خود توجيه اقتصادي تعيين کرده و نيزان سودآوري آن را پيش بيني
کنيد.

همه اين مسائل سبب ميشود در وهله اول و قبل از هر چير ما متوجه ضرورت ثبات مديريت و قوانين بشويم.

 

  گمانهزنيهاي جديد در خصوص آينده مناطق چالش سرمايهگذاري

منطقه آزاد ماکو داراي ظرفيتهاي فوق العادهايست که ميتواند هر سرمايه گذاري را به منطقه بکشاند تنها کافيست ما امنيت اقتصادي و ثبات را در منطقه تضمين کنيم. مسئلهاي که متاسفانه اخيرا با انتشار گمانهزنيهايي در خصوص تغيير برخي قوانين در حوزه مناطق آزاد عملا مانع ايجاد اين ثبات شده است.

 

Histats.com START (standard) Histats.com END