آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۳۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۳
معاونت توسعه مديريت منطقه آزاد ماکو
به گزارش خبرنگار فیدوس ارسلان ازهاري معاونت توسعه مديريت منطقه ازاد ماکو با اشاره به اولويت‌هاي اين سازمان در بحث استفاده از نيروهاي توانمند به حمايت از نيروهاي بومي اشاره کرد


 به گزارش خبرنگار فیدوس ارسلان ازهاري معاونت توسعه مديريت منطقه ازاد ماکو با اشاره به اولويتهاي اين سازمان در بحث استفاده از نيروهاي توانمند به حمايت از نيروهاي بومي اشاره کرد و افزود: وقتي بحث استفاده از منابع انساني پيش ميآيد توانمندي و آشنايي به دانش روز بايد سرلوحه هر سازماني قرار بگيرد. در بحث خدمت رساني نبايد نگاهي بسته داشت و گمان کرد صرف جذب نيروي بومي کفايت ميکند. ما بايد در بحث استفاده از نيروي انساني بومي به موضوع توانمندسازي ايشان هم توجه داشته باشيم. آموزش در اين شرايط برنامه جدي ما ميباشد.

در همين راستا تلاش کرديم با افرادي همکاري کنيم که داراي توانمندي، مسئوليتپذيري و آشنا با دانش روز باشند. ارسلان ازهاري در موضوع توانمندسازي نيروهاي خود تشريح کرد:  در همين راستا برگزاري دورههاي آموزشي مختلف به جهت توانمند سازي نيروهاي سازمان در دستور کار ما قرار گرفته، طي سال گذشته چندين دوره کلاس آموزشي با موضوعات مختلف برگزار شد تا نيروهاي سازمان بتوانند با گذراندن اين دورهها بتوانند در سطوح بالاي مديريتي مسئوليت بگيرند. اهميت اين موضوع زماني مشخص ميشود که بدانيم با نگاه حمايتي مديرعامل محترم جناب فروزان دو نفر از بانوان تحصيل کرده منطقه توانستهاند به سطوح بالاي مديريتي در سازمان دست پيدا کنند. که مديريتبرنامه ريزي و بودجه و همچنين مديريت فناآوري اطلاعات و تحول اداري از جمله اين مناسب بوده است.

  توانمندسازي نيروها کمک شاياني به سازمان است

معاونت توسعه مديريت سازمان منطقه آزاد ماکو همچنين در بحث شايسته سالاري در جذب نيرو به برگزاري آزمونهاي مختلف توسط سازمان اشاره کرد و گفت: همانطور که گفتم هدف جذب نيروهاي داراي انگيزه و توانمند است که در همين راستا تاکنون آزمونهاي مختلفي به جهت جذب نيرو انجام شده است که از جمله آن آزمون در حوزه حسابداري، کشاورزي و صنعت و معدن بوده است. در اين خصوص تلاش شده در جهت حمايت از نيروهاي بومي در شرايط مساوي از نيروهاي بومي که با مسائل منطقه آشناتر هستند استفاده شود. خوشبختانه در اين آزمونها بيشتر شرکتکنندگان از نيروهاي بومي بوده و اين مسئله دست سازمان را در جهت توانمندسازي با حمايت از نيروهاي بومي باز کرده است. آنچه استفاده از نيروهاي بومي را عاملي براي موفقيت ميکند اين مسئله است که وقتي نيروي سازماني در محيط منطقه بزرگ شده باشد بي شک آشنايي دقيقتري با مشکلات و خواستههاي مردم دارد و در مسير رفع اين مشکلات ميتواند کمک شاياني به سازمان بکند.

ازهاري نگاه به جوان سازي را نيز از جمله برنامههاي منطقه آزاد ماکو دانست و گفت. با توجه به نوپا بودن سازمان منطقه آزاد ماکو بسياري از نيروهاي سازمان جوانان کارآمد و توانمند هستند. استفاده از نيروهاي جوان در کنار مديران داراي سابقه و تجربه سبب شده است اين نيروها ضمن داشتن انگيزه بتوانند در کنار مديران با سابقه کسب تجربه کنند تا با تلفيق نيروي جواني و تجربه مسير پيش روي سازمان به سمت موفقيت هموار شود.

معاونت توسعه مديريت منطقه آزاد ماکو در پايان بار ديگر بر اين نکته تاکيد کرد که نبايد فراموش کنيم وقتي پاي خدمت رساني به مردم پيش ميآيد پيش از هر چيز انگيزه خدمترساني و توانمندي مهم است و بنا نيست به بهانه بوميسازي توانمندي افراد ناديده گرفته شود. بايد باور داشته باشيم ايران عزيز ما هر گوشهاش براي تمام ايرانيان عزيز است. به همين خاطر بايد در بحث منابع انساني شايسته سالاري را ملاک اصلي قرار داده و براي جذب نيرو به توانمنديهاي افراد توجه کنيم. 

Histats.com START (standard) Histats.com END