آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۱۶۷۱
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۴
دولت و گفتمان عمومی
به صورت مشخص باید در موضوع اطلاع رسانی از آقای اسماعیلی انتقاد کرد، ایشان تا امروز برای آقای دکتر روحانی اعتقادی کار نکرده‌اند که شاید دلیل آن به ماهیت سیاسی دولت روحانی و اعتقاد و وابستگی سیاسی آقای اسماعیلی برگردد.
آنچه در حوزه اطلاع رسانی دولت را تهدید می‌کند

داریوش معمار(صاحب امتیاز و مدیر مسئول)-چه کسانی با دکتر روحانی همراه نیستند!؟ این پرسشی است که در پاسخ به آن یک گزاره خبری ساده را می‌توان محل استفاده قرار داد؛ نزدیکترین همراهان رئیس جمهور، با او در موضوع انتقال خدمات دولت همراهی مناسبی نداشته‌اند.

در موضوع انتخابات پیش رو هرکسی به دکتر روحانی منتقل کند کار ساده‌ای پیش روی او برای منتخب شدن است اشتباه کرده است، و هرکسی او را از شرایط فعلی مملکت به هر ترتیب به خصوص در لایه‌های زیرین اجتماعی بی‌خبر نگه دارد، با رئیس جمهور همراهی نکرده است.

همچنین به صورت روشن و مختصر می‌تواند گفت: نوع برنامه‌ریزی رسانه‌ای برای آشنا کردن اقشار آسیب‌پذیر و طبقه متوسط که طی سه سال گذشته در رابطه با عملکرد دولت انجام شده است، در بخش عمده خود فاقد پتانسیل لازم برای ایجاد همدلی عمومی با دولت بوده، دولتی که در سخت‌ترین شرایط ممکن موفق شد کشور را از شرایط بحران خارج کرده و تورم چشمگیر و حرج و مرج اقتصادی را روی نقطه قرمز نگه داشته و با حال عادی بازگرداند.

تیم رسانه‌ای رئیس جمهور در این موضوع ضعیف عمل کرده است، این انتقاد مستقیماً متوجه آقای اسماعیلی است، ایشان با اینکه از سوابق خوبی در حوزه رسانه‌ای برخوردار هستند اما بیش از آنکه اعتقادی در سمت خود برای رئیس جمهور تلاش کرده باشند و با پیش‌بینی شرایط و وضع خاص دولت در نوع عملکرد، نظر همدلانه مردم را با دولت همراه کرده باشند، در موضوع کار خود سیاسی عمل کرده و نگران افزایش محبوبیت جناح فکری مخالف به واسطه عملکرد برنامه ریزی شده و مهندسی شده از نوع عملکردی بوده‌اند که مثلاً در سخت‌ترین بحران‌ها تیم رسانه‌ای قالیباف برای وی در این سالها تدارک دیده‌اند.

دولت روحانی در شرایط سه سال گذشته اگر تنها در حوزه سیاست خارجه عملکردش مورد توجه قرار گرفته و امروز با روی کار آمدن ترامپ عده‌ای قصد دارند با سوء استفاده از عملکرد داخلی دولت تئوری تخطئه موقعیت روحانی به نفع رقبای انتخاباتی را این بهانه را پی‌ریزی کنند، مشخص است اشکال کار از گروهی بوده که برنامه جدی ایجاد کنش متناسب عملکرد اقتصادی دولت نداشته‌اند، و صرفاً در هر محله اقتضایی و واکنشی عمل کرده و دولت را در بخش‌های مختلف کشور امروز دچار چالش ارائه و شرح خدمات خود کرده‌اند.

مشخص است مهمترین بستر مبارزه انتخاباتی آینده، بستر اقتصادی است، همه می‌دانند نظر قشر متوسط و آسیب‌پذیر در این بستر اهمیت ویژه‌ای دارد، اما هیچ برنامه‌ای برای ایجاد بستر تعاملی حول محور ارائه نتیجه و تاثیر عملکرد دولت در این خصوص تدارک دیده نشده، اگر هم برنامه‌ای وجود دارد، اساساً باتوجه به مهندسی خبر رقیب، و حجم تخریب‌های پیش رو کمکی به رئیس جمهور و همراهان او و نخبگان حول محور او برای دفاع از عملکردش نخواهد کرد.

بدون شک آقای اسماعیلی در این شرایط فرصتی مناسب برای تدارک دیدن چنین برنامه بزرگ و تاثیرگذاری برای دولت نیست، اگر در تیم اطلاع‌رسانی دولت هستند افرادی که می‌توانند با دست گرفتن این سکان با توجه به اعتقادشان به روحانی، با حذف همه حاشیه‌ها کاری چشمگیر در این زمان باقی مانده انجام دهند.

بازسازی تیم رسانه‌ای دولت در اوضاع فعلی مهم‌ترین اولویت دولت باید باشد. بدون تردید تبلیغات می‌تواند در مبارزه آتی دولت با رقبا تاثیر بسیار چشمگیری بر اقناع افکار عمومی مردم در حوزه گفتمان اقتصادی عمومی، معیشت و رفاه ایشان داشته باشد.

 

 

 

 

 

Histats.com START (standard) Histats.com END