آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۱۶۰۳
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۷

چند روز پيش پيامكي با اين متن به دستم رسيد:<طرح ملي تبديل سوابق مديران به مدرك تحصيلي.> در پايين پيام هم يك شماره همراه و تلفن دفتر تهران آمده بود. پيام آنقدر كوتاه و گنگ بود كه راه هر برداشتي را باز گذاشته بود. از شدت كنجكاوي تماس گرفتم. خانمي آن سوي خط با عجله نام و شماره تماسم را گرفت و قول داد كه همان روز به من زنگ بزند. آنقدر صداي زنگ تلفن و صحبت در زمينه صدايش مي آمد كه صدايش را درست نمي شنيدم.

دوم
خانمي تماس گرفت و پرسيد كه آيا مايلم سوابق مديريتي ام را به دكتري يا فوق ليسانس تبديل كنم؟ وقتي اشتياق مرا براي دكتر شدن بي دردسر ديد، ارجاعم داد به مدير عامل شركت آقاي دكتر. آقاي دكتر كه مرد خوش مشربي بود بعد از تعارفات مرسوم اول از همه گفت كه ما نماينده ي كشور سوئيس در ايران هستيم. بي درنگ در جوابش گفتم تنها نماينده ي كشور سوئيس در ايران سفارت كشور سوئيس است و نه هيچ كشور ديگري. كنايه ام را نگرفت و در ادامه گفت كه طي توافقي كه با كشور سوئيس داشتيم تمام مجوزهاي لازم را گرفته ايم و تقديم خواهم كرد. ادامه داد كه با دانشگاه نيويورك امريكا هم قراردادي دارند و مي توانند از آنجا هم مدرك صادر كنند ولي كمي سختي دارد چون دوره مجازي است. پرسيدم دانشگاه نيويورك يا دانشگاهي از نيويورك.كمي من و من كرد و گفت در واقع كالج خصوصي‌اي است كه كارش آموزش از راه دور است. دكتري در اين دانشگاه ۱۲ ميليون و فوق ليسانس ۱۰ ميليون تومان آب مي خورد.

سوم
بعد از گشتي علمي در سراسر دنيا از او خواستم درباره مدرك هاي وطني توضيحي بدهد. گفت كه كار ما بر اساس <دانش بنيان كشوري> است. هيچ عنواني به اين مبهمي نمي تواند باشد. دانش بنيان صفتي است كه در ادامه نام برخي از شركت ها در توصيف ماهيت فعاليت آنها مي آيد. در شرح برتري مدارك داخلي نسبت به معادل سوئيسي و امريكايي شان گفت كه مهر تأييد وزارت علوم را هم به همراه دارد، زيرا براي ارزشيابي مدارك خارجي بايد معادل سه چهارم زمان تحصيل را در آن كشور بگذرانيد و از آنجا كه مديران عموما فرصت چنين كاري را ندارند بهتر است از آن چشم پوشي كنيم. البته آقاي دكتر اين راه هم اضافه كرد كه براي انتخابات مجلس اگرچه مدارك دكتري اين چنيني قابل استفاده نيست اما اين اجازه را به شما مي دهند تا در تبليغات و سخنراني ها از لفظ دكتر براي خود استفاده كنيد، همان گونه كه در انتخابات اخير مجلس آقاي دكتر خودش نامزد شده و از اين بند استفاده كرده بود.

چهارم
وارد جزئيات شديم. بي تعارف گفت كه فوق ليسانس چهار و نيم ميليون تومان و دكتري شش و نيم ميليون تومان با پايان نامه خرج برمي دارد. پرسيدم مقاله ي ISI‌ هم مي توانيد دركنار پايان نامه بدهيد. با خوش رويي گفت بله مي توانيم دو مقاله ISI‌ هم در كنار پايان نامه به عنوان هديه تقديم كنيم. در ادامه گفت كه اين مدارك معادل MBA‌ و DBA‌ هستند و اگر مايل باشيد مي توانيد در دوره هاي مربوط به آنها را هم پس از اخذ مدرك شركت كنيد .پرسيدم در قبال چه ويژگي هايي اين مدارك را به مديران مي دهيد؟ گفت حداقل چهار سال سابقه مديريتي لازم است و براي اثبات آن هر سندي مثل روزنامه را مي پذيريم. با لحني مأيوس گفتم متأسفانه من سابقه ام اين اندازه نيست. سريع در جواب گفت تا سه سال هم مي توانيم با تبصره هايي رفع و رجوع كنيم. مأيوس تر از قبل گفتم آخر همين سه سال را هم ندارم. از رشته ي كارشناسي ام پرسيد و گفت كه با توجه به رشته ي شما و اينكه از خوزستان مي آييد مي شود درستش كرد، ما كلي مشتري از خوزستان داشته ايم.
پنجم
گفتگو هيجان انگيز شد. آقاي دكتر شروع كرد به رديف كردن نام شركت ها و دستگاه هايي را كه با عناوين مختلف،انواع مدارك ISO‌ و مديريتي را گرفته اند. ادارات دولتي، شركت هاي صنعتي، حتي تعدادي از افراد دانشگاهي همگي در اين داستان، هم داستان بودند. ياد آن مديراني افتادم كه در يك جلسه مهندس بودند و هفته ي بعد دكتر مي شدند.مسئله تقريبا حل شده بود.

سرانجام
بايد بر عاقبت سيستم آموزش عالي گريست. سيل مدرك گرايي موجود در جامعه تنها مختص خوزستان نيست و در همه جاي كشور كم و بيش همين جريان جاري است. نظام آموزش عالي كه مي بايست چاوش يك جامعه باشد، اكنون دنباله روي سودجوياني شده است كه خود را پشت الفاظ خوش آب و رنگ و مبهم پنهان كرده اند. جاي افسوس دارد به جاي اينكه سيستم اجرايي كشور نسبت به ورود افرادي با مدارك جعلي حساسيت نشان دهد و ممانعت كند، برعكس وزارت علوم به عنوان تنها مرجع رسمي آموزش عالي با مهر تأييد خود آخرين ميخ را بر تابوت دانشگاه مي كوبد.

هزار سال پيش حكيم توس گفت : توانا بود هركه دانا بود و هنوز ما راه درازي تا دانايي داريم.

شهريار هرمزي

*نور خوزستان


Histats.com START (standard) Histats.com END